Asian rifle/pistol championship 2024

Our student won 1st place at the Asian rifle/pistol championship 2024, group FkiSr-21-3K: Elizaveta Bezrukova GOLD 🥇

Share this Post