Оқу бөлімі

Оқу бөлімі ҚР Білім Министрлігінің нормативтік құжаттарына, ҚР Конституциясына, ҚР Білім туралы Заңдарына, СМЖ, сондай-ақ оқу бөлімінің лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес жұмыс істейді

Оқу бөлімі:

– оқу бөлімінің сапа саласындағы мақсаттарын іске асырады;
– басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз етеді;
– кафедра жұмысын ұйымдастырады және бақылайды;
– оқу процесіне жаңа білім беру технологияларын, оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін енгізуді бақылайды;
– Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу процесін ұйымдастыруға қатысады және бақылайды;
– мемлекеттік емтихандардың және дипломдық жобалардың (жұмыстардың)қорғалу барысын бақылауды жүзеге асырады;
– Ғылыми кеңестің жұмысына қатысады, сондай-ақ олардың оқу жұмысы бойынша шешімдерінің іске асырылуын бақылайды;
– Университет факультеттерінде оқу процесінің сапасын бақылауды жүзеге асырады;
– аттестаттау комиссиясының және басқа да тексеруші және инспекциялаушы комиссиялардың ескертулерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын бақылайды;
– жас оқытушылар курстарының ұйымдастырылуы мен қызметіне бақылауды жүзеге асырады;
– жоғары тұрған органдардың оқу мәселелері бойынша жазбаша сұрау салуларына жауап береді;
– мамандықтардың ОЖЖ әзірленуін, олардың үлгілік оқу жоспарларына, СМЖ сәйкестігін және оларды әзірлеуде әдістемелік көмек көрсетілуін бақылайды;
– оқу жүктемесінің көлемін есепке алуды тексереді және бақылайды;
– кафедралардың штатын анықтайды;
– сынақтар мен емтихандар кестесінің оқу процесінің кестесіне сәйкестігін бақылайды.
– аудиториялық қорды және сабақ кестесінің орындалуын бақылайды.


Құжаттар:

Жұмыс жоспары 2023-2024

Жартыжылдық есеп 2023-2024