ОАИУ бірінші проректоры

ОАИУ бірінші проректоры Оңласынов Ерлан Зүлмәтұлы, ғылым кандидаты.