СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы ЦАИУ

ПД-41-21 студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

ПП-34-21 жас ғалымдар кеңесі туралы ережесі

Жас ғалымдар кеңесі туралы жсопары