АӘЖ Platonus

Инструкция Преподавателям по загрузке заданий — Оқытушылар үшін тапсырмаларды жүктеуге бойынша нұсқаулық

Инструкция преподавателям по проверке полученных заданий от студентов — Оқытушылар үшін тапсырмаларды тексеруге арналған нұсқаулар

Инструкции студентам по получению и отправке заданий — Студенттердің тапсырмаларын қабылдау және тапсыру нұсқаулары