ОӘБ

Оқу-әдістемелік бөлім (ОӘБ) оқу-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру, профессорлық-оқытушылық құрамның (ПОҚ) біліктілігін арттыру, оқу процесін прогрессивті білім беру технологияларымен және оның тиімділігін арттыруға ықпал ететін құралдармен қамтамасыз ету мақсатында құрылған. Бөлім меңгерушісі магистр Мамадиева қымбат Қалиқызы, магистр, аға оқытушы.

ОӘБ мәртебесі Ректордың бұйрығымен бекітілген университеттің ұйымдық құрылымымен анықталады. ОӘБ тікелей оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректорға бағынады.

ОӘБ өз жұмысында басшылыққа алады:

Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілері мәртебесі бар сыртқы нормативтік құжаттамамен, ұлттық, ведомстволық және салалық стандарттармен, жоғары тұрған органдардың талаптарымен;
қызмет сапасының менеджменті саласындағы ISO (International Organization for Standardization) халықаралық стандарттарымен және университетте енгізілген басқа да жүйелермен;
жалпы университет қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттармен және ОӘБ туралы Ережемен реттеледі.
осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
ОӘБ академиялық күнтізбеге және оқу жұмыс жоспарларына сәйкес оқу процесін әдістемелік сүйемелдеуді жүзеге асырады.

НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Білім беру және оқу-әдістемелік қызмет саласында
Білім беру бағдарламаларын іске асыруды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету.
Білім беру процесінің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын әзірлеу, енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру.
Педагогтің шығармашылық ойлауын дамыту, педагог қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру.
Озық педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату және білім беруді ақпараттандыру бойынша іс-шаралар өткізу.
Оқыту сапасын және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың білім алушылардың ағымдағы үлгерімі мен оқу жетістіктерінің деңгейіне әсерін талдау.
Білім беру процесін оқу әдебиеттерімен және әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру.
Оқытудың жаңа технологиялары бойынша, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және енгізу.
Оқулықтарды, оқу, оқу-әдістемелік құралдарды, әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдарды, оның ішінде электрондық тасығыштардағы және дидактикалық материалдарды сараптау.
Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары мен білім беру бағдарламасының талаптарын ескере отырып, оқу жұмыс бағдарламалары мен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің материалдарын сараптау.
Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша әдістемелік семинарлар, конференциялар, вебинарлар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу.
Оқу процесіне ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін енгізу.
Инновациялық-техникалық бөліммен және кафедралармен бірлесіп қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім алушылар үшін білім беру ресурстарын әзірлеу және оқу процесіне енгізу.
Менеджмент саласында
Өз процестерінің тиімділігінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізу.
Менеджмент бойынша ISO стандарттарының талаптары бойынша өз үдерістерінің құзіреті шеңберінде менеджмент жүйесін мониторингілеу және талдау, және осы мәліметтерді университет басшылығына ұсыну;
Сапалы менеджмент және басқарудың басқа да тиімді жүйелері саласында басшылық саясатын іске асыру;
ОӘБ жұмысын жақсарту бойынша мақсаттарға қол жеткізу.
ОӘБ-ге оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі жаңа нормативтік-әдістемелік құжаттар туралы бөлімдер бастықтарын, декандарды, оқытушыларды, кафедра меңгерушілерін хабардар ету, сондай-ақ ЖОО-ның профессорлық-оқытушылық құрамын оқу-әдістемелік конференциялар, семинарлар, кеңестер (өңірлік, республикалық, халықаралық) өткізу туралы хабардар ету және оларға ЖОО ПОҚ-ның қатысуына ықпал ету міндеті жүктеледі.

ОӘБ өңірдің жоғары оқу орындарымен, басқа облыстардың ұқсас жоғары оқу орындарымен, кітапханалармен, жоғары тұрған мекемелермен ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.

ОӘБ қамтамасыз етеді:

оқу-әдістемелік кеңестің жұмысын ұйымдастырады, ЖОО бөлімшелері басшыларының кеңесі мен кеңестеріне қажетті ақпаратты дайындауды жүзеге асырады;
оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру;
оқу-әдістемелік ақпарат пен құжаттаманы есепке алу, сақтау, өңдеу, дайындау және беру;
оқу процесін оқу-әдістемелік жұмыс бойынша нормативтік-құқықтық базамен қамтамасыз етуді ұйымдастыру.
Өз қызметінде ОӘБ өз құзыреті шегінде университет бөлімшелерінің басшылары және қызметкерлерімен, проректорлармен, ректормен, факультеттермен, кафедралармен және басқа да бөлімшелермен өзара іс-қимыл жасайды.

ОӘБ өзіне жүктелген қызметтерді университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен тығыз байланыста орындайды.

Ашық сабақтар

Ашық сабақтар

2021 жылдың 12 қарашасында «Филология» кафедрасының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Мамирова Ш.К. «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау» ББ үшінші курс білім алішыларымен РЯ-19-1 тобында тобында «ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті» пәнінен Ф.М. Достоевский – орыс әдебиетінің алтын ғасырының танымал классигінің туғанына 200 жыл толуына арналған «Адам – жұмбақ…» тақырыбында ашық сабақ өтті. Сабақ «Өз ойыны» телеойыны, Раскольниковтың монологын мәнерлеп оқу элементтерімен және Quizziz білім беру платформасында тесттерді шешу түрінде өтті. Сабақтың негізгі мақсаты – Ф.М. Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» романың идеялық-көркемдік талдау арқылы өзіндік ой қорыту дағдыларын дамыту, сонымен қатар көркем әдебиетті оқуға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

2022 жылдың 28 сәуірінде «Филология» кафедрасының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Мамирова Ш.К. «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін дайындау» ББ үшінші курс студенттерімен бірге «ХХ ғасыр – ХХІ ғасырдың басындағы орыс әдебиеті» пәнінен «алпысыншы жылдардағы ақындар» мәдени феноменінің көрнекті өкілі болған орыс ақыны Белла Ахмадулинаның 85 жылдығына арналған «Жақсылық жанға қонады..» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақ өлеңдерді мәнерлеп оқу, Ахмадулинаның өлеңдеріне романстарды айту арқылы әдеби-музыкалық композиция түрінде өтті. Негізгі мақсат – ауызша байланыстырып сөйлеу, ойлау, есте сақтау, қиялдау және поэтикалық сөзге деген сүйіспеншілікті дамыту.

2022 жылдың 4 наурызында «Филология» кафедрасының оқытушысы Мамирова Ш.К., сонымен қатар «Орыс тілі және орыс тілі мұғалімдерін даярлау» ББ РЯ-20-1 және УРЯ-21-1 топтарының кураторы 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күніне арналған «МАМА! СЕНІ ӨТЕ ЖАҚСЫ КӨРЕМІН!» тақырыбында тәрбие сағатын өткізді. Іс-шарада отбасылық құндылықтарды, анаға деген сүйіспеншілік пен құрметті қалыптастыру, аналардың әлеуметтік жағдайын арттыру, сонымен қатар тілдік кедергіні жеңу және оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту сияқты бірнеше мақсат қойылды.

2022 жылдың 3 наурызында филология кафедрасының оқытушылары Мамирова Ш.К., Умашова Ж.Б., Алиева Э.Ю. және «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау» ББ УРЯ-21-1, УРЯ-21-2 топ білім алушылары студенттік ғылыми үйірмесі және «Халық ауыз шығармашылығы және ежелгі орыс әдебиеті» пәні аясында «Масленица-2022» оқу-тәрбие іс-шараны өткізді. Академик Мардан Сапарбаев институтында жылда өткізілетін мұндай мерекелер жақсы дәстүрге айналып, бірнеше мақсатты көздейді: студенттер арасындағы қарым-қатынас пен бірлік қуанышы, ауызша сөйлеуді дамытуға жағдай жасау, Қазақстанда тұратын халықтардың әдет-ғұрпы мен салт-дәстүріне деген төзімділік.