Бизнес және туризм

Шадиева Айгуль Амирхановна экономика ғылымдарының кандидаты, “Бизнес және туризм”кафедрасының меңгерушісі
Шымкент қаласы мәделі Қожа көшесі 137-сі ЦАИУ , 2-қабат, 233 каб
kaf_ekonomica.ukgi@mail.ru

Қазіргі білім берудің ең маңызды рөлі – шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу. Сондықтан, біздің университетте білім берудегі басымдық – бұл өзгермелі әлемде шығармашылық пен өзін-өзі анықтауға қабілетті, жауапкершілік сезімі мен жасампаздыққа ұмтылысы дамыған кәсіби және әлеуметтік құзыретті тұлғаны қалыптастыру. Университеттің міндеттеріне мыналар жатады:
o университеттегі оқу үдерісін жаңғыртуды зерттеу;
o оның сапасы мен оқыту тиімділігін арттыру;
o бакалавриат пен магистратура студенттерін кәсіби дайындау заңдылықтарын анықтау және оның принциптерін әзірлеу;
o білім берудің ғылыми негіздерін, мақсаттарын, мазмұнын анықтау;
o қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес қоғамдық пайдалы қызметтің барлық негізгі бағыттары бойынша жоғары білікті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету;
o жеке тұлғаның интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік дамуы, тереңдету және кеңейту қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамын кафедра меңгерушісі, э.ғ.к. Шадиева А.А., кафедрада 38 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде:
1 экономика ғылымдарының докторы, профессор;
14 ғылым кандидаты, оның ішінде 3 доцент;
4 аға оқытушы;
19 магистр.
Бөлім екі бағытта жұмыс істейді:
1. Бизнес және менеджмент – тыныштық – 41,2%;
2. Қызмет көрсету – жүйелілік – 38,5%.

Кафедра келесі бағыттар бойынша мамандарды дайындайды:
6В04107 – «Қаржы»;
6В04106 – «Бухгалтерлік есеп және аудит»;
6В11102 – «Туризм»;
6В11104 – «Мейрамхана және қонақүй бизнесі».

“Бизнес және туризм” кафедрадасында  СҒЗЖ жүзеге асырылады студенттік ғылыми үйірмеге “Жас экономист” бастамасы бойынша құрылған студенттер мен өкілдері, профессор-оқытушылар құрамы.

Білім беру бағдарламасы: 6В04106 –  Есеп және аудит

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәреже: 6В04106-Есеп және аудит  білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

6В04106 –  Есеп және аудит білім беру бағдарламасының мақсаты – ұлттық және өңірлік нарықтарда ұйымдар талап ететін бухгалтерлік есеп, қолданбалы экономикалық талдау және аудит саласындағы мамандарды сапалы жаңа деңгейде даярлау.

Бітірушінің кәсіби қызмет саласы

 – мемлекеттік органдар, оның ішінде ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері;

– министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері;

– мемлекеттік ұйымдар;

– шаруашылық жүргізуші субъектілер, компаниялар және әртүрлі ұйымдастырушылық нысандағы ұйымдар ;

 – аудиторлық компаниялар;

– консалтингтік компаниялар;

– ірі компаниялар мен банктер;

– ішкі аудит бөлімдері.

Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: компаниялар мен ұйымдардың мүлкін есепке алу, олардың міндеттемелері, капитал және активтердің құрамы, орналасуы және оны қалыптастыру көздерінің өзгеруіне әкелетін экономикалық операциялар, сондай-ақ өндірістік, операциялық, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызметтің қаржылық нәтижелері.

Білім беру бағдарламасы: 6B11104 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәреже: “6B11104 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі” білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры.

Білім беру бағдарламасының мақсаты – мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі саласында білімі, іскерлігі және практикалық дағдылары бар, қонақ үйлер мен мейрамханалардың қызметін тиімді ұйымдастыра алатын бакалаврларды даярлау.

Бітірушінің кәсіби қызмет саласы

Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындары және қонақжайлылық саласында өз қызметін жүзеге асыратын өзге де шаруашылық жүргізуші субъектілер.

Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері

Қонақ үй және мейрамхана бизнесінің кәсіпорындары, халықаралық қонақ үй және мейрамхана тізбектері, қонақжайлылық индустриясының кәсіпорындары, қызмет көрсету саласын реттейтін мемлекеттік органдар, қонақ үй және мейрамхана бизнесін дамыту аясында құрылған қоғамдық ұйымдар мен қауымдастықтар.

Білім беру бағдарламасы: 6В11102 – “Туризм”

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәреже: 6В11102 – қызмет көрсету саласының бакалавры

      Мақсаты білім беру бағдарламасы жоғары білім беру бағыты бойынша 6В11102 – Туризм — жоғары білікті мамандарды дайындау айналысатын ұйым ұсына отырып, туристік қызмет көрсету. негізінде қазіргі заманғы маркетингтік технологиялар. Кәсіби қызметінің объектілері бойынша ОП — Туризм болып табылады:

 • мемлекеттік басқару органдары, туризмді ұйымдастырумен байланысты (министрліктер, әкімшіліктер, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары);
 • мемлекеттік және жеке компаниялар туристік бизнеспен айналысатын;
 • туристік саладағы консалтингтік компаниялар;
 • туристік кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері;
 • туризмнің инфрақұрылым объектілері;
 • мамандар даярлайтын оқу орындары туризм бойынша орта, қосымша білім беру орталықтары;
 • ғылыми-зерттеу ұйымдары, туризмді дамыту мәселелерін зерделеумен айналысатын;
 • ұсынудағы жарнамалық агенттіктері туристік қызметтерді ішкі және сыртқы нарыққа;
 • ұйымдастыру жүйесін төтенше жағдайлар Министрлігінің;
 • басқа ұйымдар және компаниялар, олардың қызметі тығыз байланысты туризм индустриясының.

Білім беру бағдарламасы: “6В04107”, “Қаржы”

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәреже: бакалавр бизнес және басқару “білім беру бағдарламасы бойынша 6В04107”, “Қаржы”

Мақсаты білім беру бағдарламасын дайындау қаржыгерлер сәтті қызметі қаржы саласындағы, сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы әрекет ететін бірден және қабілетті тиімді басқару қаржы ресурстары.

Міндеттері білім беру бағдарламасының (қызмет түрлері бойынша).

 • қалыптастыру дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын, болашақ маманның бәсекеге қабілетті негізінде иелену сандық технологияларын құру, бағдарламалар коммуникация мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде бағыттау, салауатты өмір салтын, өзін-өзі жетілдіру және кәсіби табысқа;
 • әлеуметтік-мәдени дамуы мен кәсіби дамуына жеке тұлғаның болашақ қаржыгер негізінде қалыптасуын, оның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарын және қалыптастыру кешен кәсіби құзыреттілік;
 • қабілетін дамыту межличностному әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде, оның ішінде пайдалана отырып, сандық технологиялар және олар сын тұрғысынан ойлау;
 • дайындығын қалыптастыру өзін-өзі дамыту және үздіксіз білім беру қоса алғанда, жеке білім беру траекториясын құру талаптарын ескере отырып, кәсіптік стандарттарды және өзгерту бағыттары кәсіби қызметінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, ұтқырлық қазіргі заманғы әлемде;
 • дамыту кәсіби тұлғалық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру талаптарына сәйкес кәсіби стандарттар.

Оқытушылар құрамы мен студенттері, “Қаржы”, “бухгалтерлік есеп және туризм” зерттеу жүргізеді облысының әлеуметтік-экономикалық проблемалар. Ғылыми еңбектер мен мақалалар кафедрасының жарияланады отандық және шетелдік басылымдарда ғылыми еңбектері. Ерекше назар кафедрада бөлінеді қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. Жыл сайын кафедра оқытушылары барады біліктілігін арттыру курсы әр түрлі бағыттар бойынша.

Іске асырылатын БББ 6В04107  Қаржы-  https://drive.google.com/file/d/1wNmQyehxEsODcXkJsvxnlQ_S5qv8rQ9d/view

Іске асырылатын БББ 6В04106  Есеп және аудит-https://drive.google.com/file/d/1IGoekVYJ-GVGZQAzsBAWrk14xv2Uqmwq/view

Іске асырылатын БББ 6В11104   Мейманхана ісі және қонақ үй бизнесі-https://drive.google.com/file/d/18BnfZkONkGLhi3rOqCDqEVSwyCVbm5HI/view?usp=share_link

Іске асырылатын БББ  6В11102  Туризм- https://drive.google.com/file/d/1ehoFbyyZm7WqED_Nor8UTTPnJOSNi1Gq/view 

17.01.2022 г. была проведена встреча с стейкхолдерами, на которой были обсуждены критерий конкурентоспособности ОП «Государственное и местное управление» и «Туризм», их уникальность и позиционирование на рынке образовательных услуг.

Анализ ОП на предмет уникальности и индивидуальности с учетом национальных приоритетов и запросов современного рынка труда

 

ОП 6В04132 Государственное и местное управление разработана в соответствии с национальными приоритетами развития, определенными в:

– Стратегии «Казахстан – 2050»: совершенствование управленческого ресурса, дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии, максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в специалистах; развитие системы экономического образования;

–  «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы: повышение качества государственных услуг в АПК;

(основные положения государственных программ нашли отражены в профессиональных компетенциях выпускника ОП –  навыки регулирования социально-трудовых отношений и управления человеческими ресурсами организации, разработки и заключения отраслевых соглашений (ПК 6)

 • способность применять методы HR менеджмента, формирования и продвижения имиджа государственного служащего; (HR менеджмент и формирование имиджа государственного служащего)
 • способность применять современные подходы в управлении человеческими ресурсами на государственной службе; (Управление персоналом, Этика государственного служащего)
 • способность применять психологические теории, лежащие в основе психологии управления; (Лидерство и психология управления, Управление конфликтами и стрессами)
 • готовность управлять ресурсами городов и других территориальных единиц, внешнеэкономической деятельностью, используя методы и инструменты государственной политики; (Брендинг территорий, Государственный и местный менеджмент, Экономическая безопасность и политическая стратегия РК)
 • способность оценивать эффективность проводимых мер государственного регулирования АПК;
 • способность применять на практике зарубежный опыт управления в государственном секторе).

– «Государственной программы «Цифровой Казахстан»: цифровизация внутренней деятельности государственных органов, повышение цифровой грамотности в среднем, техническом и профессиональном, высшем образовании; (Цифровое правительство, Электронная коммерция, Big Data технологии).

– «Государственной программе развития регионов на 2020-2025 годы»: повышение экономической конкурентоспособности регионов и улучшение качества жизни населения через управляемую урбанизацию; (Региональная экономика и управление, Местное самоуправление, Управление рисками в экономике, Антикризисное управление)

–  «Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»: содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство. (Навыки предпринимательства, Бизнес-планирование)

            ОП 6В11102 Туризм разрабатывается в соответствии с национальными приоритетами развития, определенными в:

– Стратегии «Казахстан – 2050»: максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в специалистах; (Основы национальной экономики, Лидерство и психология управления)

– «Государственной программе развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы»: обеспечение доли туризма в общем объеме ВВП Республики Казахстан не менее 8% к 2025 году, развитие туристских ресурсов, обеспечение транспортной доступности туристских дестинаций и объектов, повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг, создание благоприятного туристского климата, формирование эффективной системы продвижения туристского потенциала страны на внутреннем и международном рынках, совершенствование системы управления и мониторинга развития туристской отрасли (Сакральная география Казахстана, Планирование и организация туристского бизнеса, Логистика и организация транспортного обслуживания в туризме, Международный туристский бизнес, Управление туристскими дестинациями, Организация визит-центров в регионах Казахстана, Безопасность в туризме, Электронный бизнес и коммерция, Event-туризм).

Были проанализированы запросы рынка труда. В результате в ОП внедрены дисциплины: Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания, Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж гостиничного продукта

По результатам анализа ОП на предмет уникальности с учетом национальных приоритетов и запросов рынка труда было обновлено содержание ОП 6В04132 Государственное и местное управление, 6В11102 Туризм было предложено:

 • обновить содержание дисциплины «HR менеджмент и формирование имиджа государственного служащего» (вместо темы «Марапат мәселесі» предложена новая тема:  «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметкерлерді ынталандыру тетіктері», вместо темы «Адам ресурстарын дамыту» – «Мемлекеттік қызметкердің біліктілігін арттыру», были внесены в содержание дисциплины новые темы: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудегі мемлекеттік қызметкердің ролі», «Мемлекеттік қызметкер тарапынан жасалған жемқорлық фактілердің олардың имиджіне кері әсері мен жауапкершілікке тарту жолдары»);
 • обновить содержание дисциплины «Туризм инфрақұрылымы». Включены следующие новые темы: Дамыған инфрақұрылымның негізінде туризмдегі инновацияларды қалыптастыру, Туристерді орналастыру орындарындағы инновациялар, Туризмдегі ақпараттық-коммуникациялық желілерді модернизациялау.

1-суретте 2023-2024 оқу жылындағы «Бизнес және туризм» кафедрасының студенттер саны» көрсетілген. 2023-2024 оқу жылында «Қаржы» білім беру бағдарламасының бірінші курсына студенттердің көбірек саны – 49 студент, кейін басымдық «ЖМУ» ОП – 38 студент, «Бухгалтерлік есеп және Аудит» – 24, «Туризм» ОП – 18 және «Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» білім беру бағдарламасы бойынша – 4 студент.

1-суреттен «Қаржы» ОП және «Есеп және аудит» ОП бойынша 2021-2023 оқу жылында студенттерді қабылдау жоғары болғанын көруге болады: сәйкесінше 57 және 41 студент (бұл 2023 жылдың 3 курсы). -2024 оқу жылы). «Қаржы», «Есеп және аудит», «ГМУ», «Туризм» білім беру бағдарламалары бойынша жыл сайынғы студенттерді қабылдау оң динамикада, ал «Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» білім беру бағдарламасы кафедрада жас, деп үміттенеміз. болашақта бұл үміткерлер арасында табысқа жетеді.

2-суретте 2021-2022 және 2023-2024 оқу жылындағы «Бизнес және туризм» кафедрасының студенттерінің динамикасы көрсетілген. Студенттердің үлкен контингенті 2021-2022 оқу жылына – 629 оқушыға келетінін суреттен көруге болады, өйткені біз демографиялық саңылаудан өтіп, 2021 жылы мектеп бітірушілер саны күрт өскен. 2022-2023 және 2023-2024 оқу жылдарында оқушылар саны 19 оқушыға өсті. «Қаржы», «Есеп және аудит» білім беру бағдарламалары көбірек қызығушылық тудырады, ал «Туризм» және «Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» қарқынды дамып келе жатқан білім беру бағдарламалары.

       2022 жылы қараша айында «Туристік қызмет стандарттары», «»Туризм саласының шетелдік тәжірибесі тақырыптарында 6В11102-Туризм БББ оқитын студенттер үшін семинар өтті. Семинарды Hotel Institute Mountreux университетінің түлектері, PhD докторант, Туризм саласындағы бизнес магистрлері Қаратаев Дидар Даутович  және Әсемжар Н.Д. өтті. 4 күндік семинар нәтижесінде студенттерге сертификат табысталды. Семинар «Kazakh turizm» ұлттық компаниясының ұйымдастыруымен жүзеге асырылды.

«Қаржы,бухгалтерлік есеп және туризм» кафедрасының профессорлық — оқытушылық құрамы  2023-2024 оқу жылы:

А.Ж.Т.

Лауазымы

Ғылыми атағы және дәредесі

1.      

Онласынов Е.З.

аға оқытушы

а-ш.ғ.к.

2.      

Шадиева А.А.

Кафедра меңгерушісі

э.ғ.к

3.      

Қазанбаева Ж.С

аға оқытушы

э.ғ.к

4.      

Құралбаева А.Ш

Профессор

э.ғ.д

5.      

Исахметова А.Н.

доцент

э.ғ.к

6.      

Еркебалаева В.З.

доцент

э.ғ.к

7.      

Сыздыков И.

доцент

э.ғ.к

8.      

Туракулова Л.Р.

аға оқытушы

э.ғ.к

9.      

Абылгазиева Ж.Е.

аға оқытушы

э.ғ.к

10.  

Демеубаева А.О.

аға оқытушы

э.ғ.к

11.  

Мирзалиева К

аға оқытушы

э.ғ.к

12.  

Башпанов Ө.Р.

аға оқытушы

 

13.  

Сатыбалдиева А.Н.

оқытушы

магистр

14.  

Қойбағарова С.Т

оқытушы

магистр

15.  

Жаздықбаева Д.П.

оқытушы

магистр

16.  

Жабаева Б.О.

оқытушы

магистр

17.  

Ахметова Г.Ж

оқытушы

магистр

18.  

Егембердиев Р.А.

оқытушы

магистр

19.  

Абдраманова Г.Ж

оқытушы

 

20.  

Еремина А.Ю.

оқытушы

магистр

21.  

   

22.  

   

«Қаржы, есеп және аудит, туризм» кафедрасы

Өндірістен шақырған мамандар

А.Ж.Т.

Лауазымы

Ғылыми атағы және дәредесі

Негізгі қызметі

1

Амангелдиев Д.Ж.

оқытушы

 

Еңбекші ауданы әкім орынбасары

2

Боврова О.В.

оқытушы

 

ОАИУ, бас бухгалтер

3

Қалқабаев А.М.

оқытушы

магистр

Шымкент қаласы туризм басқармасы, туризм және даму саласының жетекшісі 

4

Нартбай Б.М.

оқытушы

магистр

«ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаменті» РММ, басшы орынбасары

5

Сағындыков Б .О.

оқытушы

 

«DoubleTree by Hilton Shymkent» қонақ үйінің бас бухгалтері

6

Джумагулова Г.У.

оқытушы

магистр

Шымкент қаласының Дін істері басқармасында бас маман-сарапшы

7

Тулбасиев Е.Т.

оқытушы

магистр

Шымкент қаласының Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және қоршаған орта статисткасы бөлімінің басшысы.

8

Пардабай Б.Е.

оқытушы

магистр

Шымкент қаласының туризм, сыртқы байланыстар және креативті индустрия басқармасының «Visit Shymkent» туристік ақпараттық орталығы» КММ басшының орынбасары

9

Қанашаев Д.Е.

оқытушы

магистр

«Бал Текстиль» ЖШС директор орынбасары, қаржы директоры

Орталық Азия Инновациялық университеті «ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЖОҒАРЫ БІЛІМ КЕҢІСТІГІ:  ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы «Бизнес және туризм» кафедрасының   «Қазіргі қоғамдағы экономиканың даму мәселелері»  секциясының жұмысын қорытындылады.

Конференция мақсаты – ғылыми зерттеулердің нәтижелерін, сондай-ақ қоғам мен экономика дамуының қазіргі кезеңіндегі өзекті мәселелерін ұсыну және талқылау, ғылыми-зерттеу және практикалық тәжірибені жинақтау болып табылады.

13.12.2022ж. Орталық Азия инновациялық университетінің ұйымдастыруымен «Білім және кәсіби дағдылар- қазіргі заманғы білім беру жүйесінің негізгі бағдарлары» атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында «Қаржы, бухгалтерлік есеп және туризм» кафедрасының «Қазақстан экономикасындағы жастардың энергиясы» секциясына Қырғыз Республикасы және Қазақстанның басқа ЖОО-нан студенттері белсенді қатысты.

Оқытушылар құрамы “Қаржы, есеп және аудит және туризм” кафедрасының ғылыми зерттеу әлеуметтік-экономикалық проблемалар. Ғылыми еңбектер мен мақалалар кафедрасының жарияланады отандық және шетелдік басылымдарда ғылыми еңбектері. Ерекше назар кафедрада бөлінеді қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. Жыл сайын кафедра оқытушылары барады біліктілігін арттыру курсы әр түрлі бағыттар бойынша.

Кафедраның ғылыми потенциалы

 

Жалпы ПОҚ саны басындағы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша: 01.09. 2021 – 31

Оның ішінде:

Ғылым докторы

Кандидаттардың

PhD

Магистр

Дәрежесі жоқ

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

1

3,23

12

38,7

  

14

45,2

5

12,9

Оның ішінде штаттағы:

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

адам саны

жалпы санынан %

1

3,17

12

44,4

  

11

46,7

3

11,1

Оқу жылының басындағы саны ПОҚ-ды құрады 31 бірлік, оның ішінде 1 ғылым докторы, 12 ғылым кандидаттары, 14 магистр, 3 ғылыми дәрежесі жоқ, көрсеткіш остепеннености кафедра – 42,% штаттағы ОҚЫТУШЫЛАР.

Орындау тақырыптық жоспарын зерттеу қызметі ғылыми-зерттеу зертханасы

Кафедрада ғылыми-зерттеу зертханасы “Экономика”. Бірлескен тақырыбы зертханасының меңгерушісі, “Басқару, қаржы, есеп және туризм жағдайында орнықты өңірлік даму Түркістан өңірі: теориялық және қолданбалы зерттеулер”. Зертхана жұмысына қатысады кафедраның барлық профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттері “Экономика”, зертхана жетекшісі – к. э. н. Демеубаева А. О. жұмыс Нәтижесі зертханалар құру болып табылады тиімді тетігін жетілдіру әлеуметтік-экономикалық даму Түркістан өлкесінің. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы белсене қатысады ҒЗЖ орындауға, жасалатын шаруашылық шарттардың негізінде. Зерттеулер жүргізіледі, кәсіпорындардың тапсырысы бойынша және қолданбалы сипатқа ие.

Тақырыбы ғылыми бағыттағы зертханалар және ПОҚ

(кезеңдерін көрсете отырып жоспарына сәйкес)

Ғылыми жетекшісі, орындаушылар

ҒЗЖ орындау мерзімдері

Күтілетін ғылыми және практикалық нәтижелер

Алынған ғылыми және практикалық нәтижелер

Қаржыландыру көзі

 

Начало

Аяқталуы

1

Басқару, Қаржы, есеп және туризм жағдайында орнықты өңірлік даму Түркістан өңірі: теориялық және қолданбалы зерттеулер

Жетекшісі: к. э. н. Демеубаева А. О.

Орындаушылар:

Д. э. ғ. д. профессор Мархаева Б. А.

к. э. ғ. к. Казанбаева Ж. С. к. с-х. н Онласынов Е. З., э. ғ. к. Шадиева а. А. к. э. н. Исахметова А. Н., к. э. н. Еркебалаева В. З., э. ғ. к . Мирзалиева, к. э. н. Туракулова Л. Р., э. ғ. к Абылғазиева Ж. Е., к. э. ғ. к., Ахметова К.

01.01.

2021г

31.12.

2025г

Тетігін жақсарту тиімді пайдалану Түркістан облыстың одан әрі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайында орнықты өңірлік даму

Тетігін дамыту әлеуетін тиімді пайдалану Түркістан жағдайында аймақтың тұрақты өңірлік даму

өзін-өзі қаржыландыруға

 

1-бөлім. теориялық және әдістемелік аспектілері, мемлекеттік басқару жүйесін реформалау

Жетекшісі: к. э. н. Демеубаева А. О.

Орындаушылар:

д. э. ғ. д. профессор Мархаева Б. А.

к. э. ғ. к. Казанбаева Ж. С. к. с-х. н Онласынов Е. З., э. ғ. к. Шадиева а. А. к. э. н. Исахметова А. Н., к. э. н. Еркебалаева В. З., э. ғ. к Мирзалиева,

к. э. н. Туракулова Л. Р., э. ғ. к Абылғазиева Ж. Е., Ахметова Г. ж

01.01.

2022 жылы

31.12.

2023ж.

Тетіктерін әзірлеу дамуының экономикалық тиімділігін көтеру мақсатында жергілікті нарық.

Басылым монография және ғылыми мақалалар. Халықаралық конференциялар:

өзін-өзі қаржыландыруға

 

2-бөлім. теориялық және әдістемелік аспектілері қызметін жетілдіру аймақтық қаржы институттарының

Жетекшісі: к. э. н. Демеубаева А. О.

Орындаушылар:

д. э. ғ. д. профессор Мархаева Б. А.

к. э. ғ. к. Казанбаева Ж. С. к. с-х. н Онласынов Е. З., э. ғ. к. Шадиева а. А. к. э. н. Исахметова А. Н., к. э. н. Еркебалаева В. З., э. ғ. к Мирзалиева,

к. э. н. Туракулова Л. Р., э. ғ. к Абылғазиева Ж. Е., Ахметова Г. ж

01.01.

2023ж

31.12.

2025г.

Тетігін әзірлеу өңірлік жүйесін жетілдіру қаржы нарығы

Басылым монография және ғылыми мақалалар. Халықаралық конференциялар:

өзін-өзі қаржыландыруға

         

Қатысу баспаларында нөлдік емес импакт-фактормен (Scopus, Thomson Reuters, РИНЦ ), шетелдік журналдар мен конференцияларда, мүмкіндік береді профессорлық-оқытушылар құрамына сатып алу тәжірибесі, ғылыми байланыс орнатуға, олардың нәтижелерін ұсынуға кәсіби қызметі. Жарияланымдар туралы мәліметтер кафедра “Экономика” басылымында ұсынылған 2018-2019 жж, 2019-2020, 2020-2021гг.

Жарияланымдар

2018

2019

2020

2021

Барлығы

1

Басылымдарда импакт-факторы нөлден жоғары

(Scopus, Thomson Reuters, РИНЦ)

8

 9

5

 1

 23

2

Ұсынылған басылымдарда

ҚР БҒМ БҒСБК

 6

12

 7

30 

3

Халықаралық конференциялардың материалдарында

 11

22 

36

 45

 114

4

Материалдарда республикалық конференциялар

 1

 2

5

Монография

 6

6

Авторлық куәлік

 3

 2

 7

12 

 

Жиыны:

 28

41 

 58

 60

 187

Патенттер мен авторлық куәлігін

 

Орындаушылардың аты-ЖӨНІ

ҒЗЖ аталуы

тіркеу №

Қысқаша сипаттамасы

1

Башпанов Ө., Жабаев. Б., Абдрахманова М, Қойбағарова Б.

Моделін Әзірлеу “структуриванного механизмін кешенді дамыту жүйесі автокөлік кешенінің”

2021 жылғы “20” мамыр

№ 17745

Ғылыми туындысы

2

Абдрахманова М.

Кәсіпорынды пандемия барысында басқару жүйесінің бейіндік моделі

2021г. “19” мамыр №17703

Ғылыми туындысы

3

Молдалиева Р.

ҚР кәсіпорындарындағы инновациялық қызметті мамандығының түлегі, қазақстан және белсендірудің басқарушылық моделі

2021 жылғы “19” ақпан № 15324

Ғылыми туындысы

4

Тулеметова А. С.,

Есиркепова А. М.

Коптаева Г. П.,

Дурру Д. К.

Құрылыс горизонт бәсекелік стратегиясын үзік сыр

№16092

25.03.2021 г

Ғылыми туындысы

5

Коптаева Г. П., Сатыбекова Э. Г.

Ирзаханов С. Ж., Алсеитова Р. С.

Рейтингтік тәсіл ретінде перспективалық бағыты ақпараттық-әдістемелік базасын талдау және болжау қаржылық тұрақтылық

№ 15319

19.02.2021 г

Ғылыми туындысы

6

Жакешова А. П.,

Коптаева Г. П.

Бекебаева М. О.

Салық және салық салу

№ 17737

20.05.2021 г

Ғылыми туындысы

7

Жакешова А. П.,

Коптаева Г. П.

Темирова Ж. Ж.

Басқарушылық экономика

№ 17909

24.05.2021 г

Ғылыми туындысы

Куәлік Коптаева Г.П.

Куәлік Коптаева Г.П.

Куәлік Коптаева Г.П.

Куәлік Демеубаева А.О.

Куәлік Демеубаева А.О.

Жыл сайын студенттердің ең жақсы жұмыстары аясында ұсынылған кафедрасының СҒЗЖ жинағында жарияланады Республикалық студенттік ғылыми конференция. Студенттер саны, қатысқан конференция, жыл сайын, есепті кезеңде 55% – ға өсті.

Сондай-ақ, студенттер қатысты кафедра “Экономика” атты 3-ші республикалық жастардың бизнес-жобаларының конкурсы “Менің арманым” жоо-ның арасында.

Сараптама комиссиясының құрамына конкурс кірді:

 1. Бөлім “Адами капиталды Палата кәсіпкерлерді қолдау” Атамекен”: Өткелбаев Мақсат Дүйсенбекұлы;
 2. Жетекшісі кредиттік ұйымның даму “кәсіпкерлікті дамыту Қоры”: Исаков Сабыржан Уразкулович;
 3. Қаржы директоры Қаратау БАМ: Садуахасов Сатбек Садуахасович;
 4. ЖК “Башпанов” кәсіпкер: Башпанов Өмірбай Рысқұлұлы;
 5. Әдіскері “Қоғамдық келісім” КММ: Жанпеис Абылай Сейтимахмутұлы.

Байқаудың қорытындысы бойынша 17 жоба:

2 орынды-студент “Машина жасау” мамандығы Кашпаев Мынболсын Жангельдыевич басшылығымен К. Н.Хусаинова оқытушы Жоғары мектебінің “Экономика және бизнес” Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті Жәңгір хан атындағы бқату студенті мамандығы “Мемлекеттік және жергілікті басқару” Даулетбаев Данияр басшылығымен магистр кафедра “Экономикалық пәндер” институтының Академик мардан Сапарбаев Текебаева Ж. Д.

3-орынды студент “Туризм” мамандығы Васильев Даниил Александрович басшылығымен э. ғ. к Демеубаевой А. О. кафедра “Экономика” институтының Академик мардан Сапарбаев және “мамандығының студенті Шетел тілі” Канатова Айжан Қайырбеков “кафедрасының аға оқытушысы “Филология” институтының Академик мардан Сапарбаев.

Жүлделі дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен және наградалармен институтының академик мардан Сапарбаев дипломдар мен сертификаттар табыс етілді.

25.04.2021 жылғы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция “30 жылдығы, тәуелсіз Қазақстанның даму кезеңдері, жетістіктері, міндеттері мен болашағы” кафедрасының ұсынылды 21-бап, ғылыми іс-шараларды, студенттердің қатысуымен Халықаралық тілдері университетінің, Абылай хан атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде ” абай, Мирас университеті, Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Х. А. Ясави, Жалал-Абадский мемлекеттік университеті (Қырғызстан) Джалал-Абадский мемлекеттік университеті. Б. Осмонова (Қырғызстан), Тамбов мемлекеттік университеті. Г. Р. державин ат (Ресей Федерациясы), сондай-ақ Нұр Отан ХДП.

Студенттердің жалпы саны айналысатын, ҒЗЖ

Мамандығы

Студенттердің жалпы саны (саны тартылған студенттер ҒЗЖ)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Мем.яз

Орыс.яз

Мем.яз

Орыс.яз

Мем.яз

Орыс.яз

Мем.яз

Орыс.яз

Мем.яз

Орыс.яз

Қаржы

1

 

9

 

6

 

28 (16)

 

Госудаственное меснтное басқармасы

4

 

8

 

16

 

28 (13)

 

Есеп және аудит

2

 

11

   

23 (15)

 

Туризм

    

10

 

   

барлығы

7

 

28

 

32

 

79

 

Студенттердің жалпы саны (саны тартылған студенттер ҒЗЖ), құрайды-65%

Мамандығы

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Қаржы

4

17

15

100

 

Госудаственное меснтное басқармасы

57

30

33

100

 

Есеп және аудит

13

42

100

 

Туризм

77

 

Есепті кезеңде студенттер жақсы зерттеушілік және шығармашылық қабілетін, жеңімпаз атанып конкурстар мен конференциялар мен әртүрлі деңгейдегі

09.2023 жылы сағат 10:00-де Шымкент қаласы «Көрме орталығында» Қазақстан Республикасы діни басқармасының ұйымдастыруымен «Арыстан баб және Ихсан тағылымы» атты республикалық ғылыми – танымдық конференция өткізілді. Аталған алқалы жиынға имамдар, зиялы қауым өкілдері, ардагерлер кеңесінің мүшелері, жоғары және орта оқу орындарының білімалушылары қатысты. Сонымен қатар, Орталық Азия инновациялық университетінің білім алушылары мен оқытушылар құрамы да қатысты.

09.2023 ж. «Бизнес және туризм» кафедрасының ұйымдастыруымен Дүниежүзілік туризм күніне орай 2023 жылы қыркүйек айының 23-29 жұлдызы аралығында апталық өту жоспарланды. Осыған байланысты А.Асқарова атындағы Дендросаябағында 2023 жылдың қыркүйек айының 23-ші жұлдызында, сағат 11:00-де, Орталық Азия инновациялық университетінің жастар ұйымының белсенді жастары концерттік бағдарлама ұйымдастырып, апталықтың ашылу салтанаты өтті. Іс-шара барысында «Туризм» және «Бастапқы әскери дайындық» білім беру бағдарламалары бойынша білі алушылар, сондай-ақ «Парасат» колледж және «Мирас» университетінен командалар сайысқа түсті. Байқау қорытындысы бойынша:

1-курс Турк 23-1 тобының білім алушылары І орынды иеленді. «Парасат» колледжінің «Туризм» мамандығының студенттері

ІІ орынға ие болды. Мирас университетінің «Қонақ үй бизнесі және мейрамхана бизнесі» БББ білім алушылары

ІІІ орынға ие болды. «Бастапқы әскери дайындық» БББ білім алушылары ІҮ орынға ие болды. Сайысқа қатысушы командалар дипломдармен марапатталып, сыйлықтар берілді.

“Бизнес және туризм” кафедрасының «Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет» атты іс-шара аясында 12.12.2023ж. “Мемлекеттік және жергілікті басқару” білім беру бағдарламасының білім алушыларына “Жобаларды басқару” тақырыбында Шымкент қаласы әкімдігінің бас маман-сарапшысы Джумагулова Ғазиза Умирзахқызы ашық сабақ өтті

Бүгін төл теңгемізге 30 жыл толды. Осы уақыт аралығында талай өзгеріп, заман талабына сай түрленді. Дегенмен, бар қазақтың мақтанышына айналған тұңғыш теңгелер көптің есінде. Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Абай, Шоқан, Әбілқайыр және Абылай хандар бейнелеген теңгелер мұражайларда сақтаулы. Мерекеге орай Орталық Азия инновациялық университетінің студенттері Ұлттық банк мұражайына барып теңгенің алғашқы үлгілерін көріп,танысу үшін саяхат жасап қайтты.

Көркемдігі жағынан қазақ ақшасы халықаралық байқауларда 5 мәрте үздік атанды. Дегенмен ең бастысы, ұлттық мәртебесін жоғалтпады. Тіптен сенімді валюта ретінде жұртшылықтың назарын аударды, – деп таныстырды Ұлттық банк қызметкерлері.

Қараша айының 14өші жұлдызында Ұлттық валюта теңгенің 30 жылдығына орай, Ж. Шанин атындағы Шымкент академиялық қазақ драма театрында.  , Қазақстан Ұлттық Банкі, қаржы мекемелері өкілдерінің, сондай – ақ ОАИУ-нің басшылығы мен “Бизнес және туризм” кафедрасының профессор-оқытушылар құрамының, студенттерінің қатысуымен “Теңге тәуелсіздік нышаны”атты мерекелік іс-шара ұйымдастырды

Ұлттық валюта – теңгенің 30 жылдығына орай, бүгін  Орталық Азия инновациялық университетінде «Қаржылық сауаттылық» тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылып,оған өңірдің қаржы секторында жұмыс істейтін мекеме өкілдері, Өзбекстан,Қырғызстан Республикаларының Жоғары оқу орындары, атап айтқанда:

 1. Натбай Б.М.- «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Шымент қаласы бойынша қазнашылық департаменті» басшысының орынбасары
 2. – Халық банк,екінші деңгейдегі банк басшылары,
 3. – Жусан банкі
 4. – Отбасы банкі
 5. ЖАМУ
 6. Бұқара
 7. Қазанбаева – Проректор университет басшылығы,
 8. «Бизнес және туризм» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы мен студенттернің қатысуымен өткізілді.

Кездесуде валюталық қарым-қатынастарды нығайтудағы теңгенің қызметі, тарихы, қолданыстағы маңызы, сонымен қатар халықты қаржылық сауаттылыққа үйрету және  қаржы саласындағы елеулі оқиға, 2025 жылдан бастап елімізде тұтастай қолдануға көшетін цифрлық теңге туралы мәселелер талқыланды. Сонымен қатар, мемлекет алдындағы экономикалық міндеттерді жүзеге асыруда қаржы секторының маңызы, қаржылық нарықтың тұрақтылығын сақтау, экономикалық өсімді ынталандыру,  секілді міндеттер сөз болды.

Орталық Азия инновациялық университеті екінші деңгейдегі банктермен және  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Шымкент қаласы бойынша қазынашылық департаментімен тығыз қарым-қатынас орнатып келеді. Жиында сөз алған Департамент басшысының орынбасары  Берік Мамырұлы Натбай мырза университетпен ынтымақтастық нәтижесінде бірқатар сәтті жобалардың жүзеге асқанын мәлімдеді. Сондай-ақ, оқу орнымен сенімді серіктестік әрі қарай жалғасатынына сенім білдірді.

Ежелгі Шымкент қалашығы археологтардың, тарихшылардың, журналистер мен жазушылардың ғана емес, саяхатшылардың да назарын аударды. Соңғы уақытқа дейін қала “ескі қала” аймағындағы төбеден басқа ештеңе болған жоқ, алайда нөлдік жылдардың басындағы археологиялық қазбалар қаланың 2200 жылдан асқанын дәлелдеуге негіз берді. Содан кейін ескі қаланы жан-жақты зерттеу басталды, содан кейін қазба жұмыстары, Қабырғаларды сақтау және қалпына келтіру, сондай-ақ бұрынғы Цитадель құрылыстары басталды.

27.09.2023ж. Дүниежүзілік туризм күніне арналған апталық аясында, ОАИУ  мен «Парасат»колледжінің «Туризм» мамандығының білім алушылары Шымкент қаласы бойынша ұмытылмас саяхат жасады.

Саяхатты «Visit Shymkent» қалалық туристік ақпараттық орталығы, Шымкент қалалық туризм және сыртқы байланыстар бөлімінің өкілі Бекмұратова Гүлнара Кенжетайқызы жүргізіп, студенттерді қаланың тарихы, оның пайда болуы  және Шымкент қаласының қалыптасуы мен дамуына қатысты қызықты деректермен және оқиғалармен таныстырды.

Сүйікті қаламыздың ең әдемі жерлеріне  « Шымкент»   екі қабатты автобусымен жерден төрт метр қашықтықта  саяхат жасау ешкімді бей-жай қалдырмады.

ҚР мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің тапсырмасына сәйкес,ағымдағы жылдың 04 наурызында Шымкент қаласының ЖОО-ның студенттерін Шымкент қаласы бойынша департаменті «Мемлекеттік қызмет мектебіне» қабылдау бойынша іс- шарасы өтті.

Айта кетсек, ОАИУ Академик Мардан Сапарбаев институтының «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасының  білім алушылары қатысты.

Салтанатты іс-шараны ҚР мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысы А.Комекбаев ашып, ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару Академиясының Шымкент қаласы бойынша филиалының директоры Ә.Нысанбаев жастарға арнап сөз сөйледі.

Іс -шараның мақсаты – мемлекеттік қызметке  дарынды және ынталы жастарды тарту,болашақ мамандарға мемелекеттік органдарда жұмыс істеу дағдысын алуға үлкен мүмкіндік беру болып табылады.

2022 жылдың 18 қаңтарында «Экономика» кафедрасы «Болашақ» бағдарламасы бойынша ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру мүмкіндіктері» тақырыбында семинар ұйымдастырып, өткізді. Семинарды Англиядағы Лидса университетінде оқуын аяқтап жатқан «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты Гүлмира Исаева өткізді. Семинар өз деңгейінде өтті, мұғалімдер осы тақырып бойынша қажетті ақпараттар алды, қосымша сұрақтар қойды. Семинар материалдарымен экономика кафедрасында танысуға болады.

В честь праздника “Международного дня туризма”
Управления туризма и внешних связей г. Шымкент провели мероприятие в выставочном центре “Корме”.
Мероприятие проходило в несколько этапов:
1.Выставка туристских предприятий и природных объектов, такие как заповедник Аксу-Джабаглы.
2. Выступление гостей и участников мероприятия, где выступали: Аким г. Шымкент- Айтенов М.Д.,
Жумин Д.А.- руководитель проектного офиса по развитию “Креативной индустрии”;
Кабыштаев Н.О. – директор Шымкентского филиала Палаты предпринимателей “Атамекен” и другие предприниматели г. Шымкент.
3.Подписание меморандума о взаимном сотрудничестве
4.Награждение победителей конкурса “Shymkent 2200: креативный туристский образ города”.
Среди участников была студентка ЦАИУ института Мардана Сапарбаева- Таскараева Балжан группы ТУРк 18-1, получившая сертификат за участие.

17 сентября 2021 года студенты четвертого курса кафедры «Экономика» посетили ярмарку вакансий для молодежи  «Мүмкіндіктер алаңы» в г. Шымкент. На мероприятии присутствовали представители предприятий и организаций города: ТОО «AZALA Textile» «Сити Строй», «Реголат» , «Казнур» «Альфа-ЮГ», «Аѕіа Trafo», ТОО «Магнум», “Фиркан” и другие.

Руководитель городсокго управления занятости и социальной защиты Балмаржан Нарбекова отметила, что в рамках государственной программы «Еңбек» предлагается работа по направлениям «Социальные рабочие места», «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Студентам была предоставлена возможность узнать о вакансиях и условиях трудоустройства, а также предоставляемых социальных гарантиях.

15 сентября 2021 года в честь Всемирного дня туризма состоялась встреча главного специалиста Управления туризма и внешних связей г. Шымкент Нуримбетова Азамата Алматовича и студентов специальности «Туризм» кафедры «Экономика».

В ходе встречи с представителями из  управления туризма и внешних связей города Шымкент была организована презентация  форума-выставки «Shymkent 2200: образ туристического креативного города», который пройдет 26-27 сентября в честь Всемирного дня туризма.

Также ознакомил студентов с особенностями работы в сфере туризма и дал исчерпывающие ответы на поставленные студентами вопросы.

22-2023 оқу жылындағы кафедра оқытушыларының марапаттары:

Құралбаева Алма Шораевна- э.ғ.д., профессор

Демеубаева Ақмарал Оспановна- э.ғ.к., аға оқытушы

Ахметова Гулнара Жаксыкелдиевна- магистр, оқытушы


Жылдың үздік маманы: Құралбаева Алма Шораевна- э.ғ.д., профессор

Демеубаева Акмарал Оспановна- э.ғ.к., аға оқытушы

За большой вклад в организацию  учебного и воспитательного процесса, а так же формирование интеллектуальных, творческих и нравственных качеств студентов,  к.э.н. Шадиевой Айгуль Амирхановне, заведующей кафедры  «Экономика»  было присвоено звание «Лучший преподаватель ВУЗа 2020 года» !!!

29 сентября 2020 года Шадиева Айгул Амирхановна избрана членом Международной академии информатизации.

Мархаева Баянслу Ахилбековна: обладательница звания  «Лучший преподаватель вуза-2016»

Мархаева Баянслу Ахилбековна: обладательница медали Ы.Алтынсарина –  2019 г.

Награждена почетной грамотой МОН РК – Койбагарова С.Т  2017 г.

Дипломом І степени, награжднена победитель республиканского конкурса «ҮЗДІК ҒЫЛЫМ КАНДИДАТЫ — 2019»  среди педагогов организаций образования, организованного Национальным инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-Orkenieti» Коптаева Гульжамал Пернеевна

Награжден почетной грамотой МОН РК – Каракулов Н.Г. (2017 г.)

Дипломом І степени, награжднена победитель республиканского конкурса «ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК ҰСТАЗЫ-2020»  среди педагогов организаций образования, организованного Национальным инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-Orkenieti» Жаздыкбаева Дана Пернебаевна.

Решением Высшей аттестационой комиссии Кыргызской Республики доктор экономических наук, доцент кафедры «Экономика» Института Мардана Сапарбаева Мархаева Б.А. назначена официальным оппонентом докторской диссертации Карбековой А.Б. на тему «Кластерная модернизация аграрного сектора Кыргызской Республики».

Защита диссертации состоится 12 января 2021 года на заседании Диссертационного совета при Международном университете (г.Жалал-Абад) и Ошском государственном университете. Оппонирование диссертации вносит свою лепту в реализацию Соглашения о международном сотудничестве с Жалал-Абадским государствнным университетом им. Б.Осмонова, так как соискатель является заведующей кафедрой «Финансы и кредит» Экономико-юридического факультета вуза-партнера и активно сотрудничает с кафедрой «Экономика».

Бүгін наурызнама бойынша қайырымдылық күні. Сондай-ақ мейірімділік пен татулық насихатталатын күн. Қайырымдылық тек материалдық көмек көрсетуде ғана емес, рухани қолдау, көңілі жүдеу адамды жылы сөзбен жігерлендіру де маңызды. Бұл игі дәстүр,жас ұрпаққа үлгі болып,әрі олардың қоғамда жанашырлық, мұқтажға көмек беру және жақсылық жасауға деген ұмтылыстарын арттырады. 15 наурыз «Қайырымдылық» күні аясында, «Бизнес және туризм» кафедрасының білім алушылары мен оқытушылары арнайы мерекемен құттықтау іс-шарасын өткізді. Олар, қаламыздың тұрғыны Амитова Күләш апаның шаңырағына барып,көктемгі мерекемен құттықтап жылы лебіздерін білдіріп қайтты. Эктремизм мен терроризм – қазіргі уақытта қоғамды қатты алаңдатып отырған өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан, бұл проблемамен күресу үшін көптеген іс-шаралар қолға алынуда. Қараша айының 3-ші жұлдызында Шымкент қаласы Дін істері басқармасының ұйымдастыруымен, Орталық Азия инновациялық университетінде «Діни экстремизмнің алдын алу» тақырыбында семинар өтті. Жиынға Шымкент қаласы Дін істері басқармасының теолог маманы Айтаев Икрам Сатыбалдыұлы және аталмыш басқарманың ғылыми кеңес мүшесі т.ғ.к., доцент Мәжінбеков Сәкен Аралбайұлы  қатысты. Мамандардың сөзінше, түрлі теріс пиғылды ағымдардың ықпалына көбіне діни сауаты аз жандар ілігіп жатады. Осы орайда мамандар семинар барысында білім алушыларға толық ақпарат беріп өтті. Күз – көптеген ақындардың, суретшілердің, музыканттардың сүйікті мезгілі. Ол бізді өзінің жарқын түстерімен, жылдың осы уақытына ғана тән табиғаттың ерекше, жандандыратын күйімен қызықтырады. Күз,біздің де бірінші курс студенттерін  бей-жай қалдырмады. «Бизнес және туризм» кафедрасында 03.10.2023жылы «Күз таланттары»  мерекесі өтті. Студенттер бізді өздері жасаған әртүрлі қолөнер бұйымдарымен таң қалдырды Мерекеге университтетіміздің   Оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры  Игнашова Л.В., факультет деканы  М.У. Тусеев және кафедрамыздың меңгерушісі А.А.Шадиева қатысты. Олар бірінші курс студенттерін мерекемен құттықтап, жеңімпаздар мен мерекеге белсенді қатысқандарға  мадақтамалар табыс етті. Студенттердің алғашқы бірлескен мерекесі сәтті өтті. Кафедрамыздың студенттері өздерінің барлық таланттарын көрсетуге тырысты. Орталық Азия инновациялық университетінде 1 курс студенттеріне арналған салтанатты кеш өткізілді. Жастар ресурстық орталығында өткен мерекелік шарада құрылтайшы Сапарбаева Гүлшара Сәрсенғалиқызы мен  университеттің бірінші проректоры Оңласынов Ерлан Зүльматұлы құттықтау сөз сөйлеп, білімге құштар жастарға сәттілік тіледі. «Жарқын болашағын Орталық Азия инновациялық университетімен байланыстырып, асқақ армандарына, биік мұраттарына жету үшін білім алуды таңдаған әрбір студентті шын жүректен құттықтаймыз! Жалынды жастарды жайдары көңіл күйге бөлеген кеште университеттің өнерпаз студенттері ән шырқап, би билеп, сахналандырылған тқойылымдар қойды. 02.12.2020 жылға Күніне орай Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні “Экономика” атты онлайн – платформасы арқылы Zoom атты “Ел таңдаған — Елбасы”. Іс-шараның мақсаты: жас ұрпақ өмірімен және қызметімен, ҚР Президенті Н.А.Назарбаев туралы түсінік беру мағынасында Тұңғыш Президент Күнін мерекелеу мемлекет басшысының рөлі қалыптастыру және еліміздің дамуы. Қалыптастыру, қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу мысалында жетістіктер және өмірлік қалыптасу жолындағы Тұңғыш Президенті. Іс-шара ҚР әнұранымен ашылды, онда слайд-презентация “Тұңғыш Президент”туралы. Тәуелсіздік Күніне орай Қазақстан Республикасының “факультетінің ” Экономика” атты онлайн-тәрбие тақырыбы “Тәуелсіздік деп соғдай жүрегім”. Студенттер слайдтық туралы тарихи алғышарттары Тәуелсіздік Күнін мерекелеу. Мақсаты: тәрбие сағатының мақсаты балаларды патриоттық қарым-қатынас студенттердің құрмет, тіл, тарих, салт-дәстүр, әдебиет, өз елінің, сондай-ақ, бұл-біздің қолымызда шығарылсын біздің мемлекет әлемдік деңгейі. 6 ақпан күні 2021 жылы кафедра “Экономика” қатысты бүкіл қалалық сенбілікке шықты. оның мақсаты қоғамның назарын тазалық сақтау проблемасына аудару қалада және экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Жиналған студенттер белсенділік танытып, белсенділікпен қатысты. Сенбілікке қатысушылар белсенді қатысты алаңдарды жинап-тазалау институтының, көшелер, жолдар. Кафедра “Экономика” институтының кітапханасында өткізілді, 180-жылдығына арналған күннен туған көрнекті қазақ педагог-ағартушысы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин. Студенттер мамандығы “Мемлекеттік және жергілікті басқару”, өз пікірлерін ортаға салды, өлеңдер оқыды, ұлы қазақ ағартушысы ы. Алтынсарин жан-жақты талқылады, оның өмірі мен еңбегі халық ағарту саласындағы. Көмегімен топ студенттерінің ГМУк 20-1 мамандығы “Мемлекеттік және жергілікті басқару” атты видеоролик түсірілді “Ағартушы айдыны”. Іс-шараның негізгі мақсаты: студенттерді итермелеу керек мысалдары адамгершілік, өлеңдер мен әңгімелер “ы. Алтынсарин”, деген сүйіспеншілік, өз еліне, халқына, ұлы личностям. 23.04.2021 г кафедрасы “Экономика” атты ашық тәрбие сағаты “Ұлы дала жыршысы”, 175-жылдығына арналған ұлы қазақ ақыны Жамбыл Жабаев. Мақсаты: оқушыларды өмірімен, шығармашылығымен Жамбыл Жабаев қатыстыру, поэтикалық таланты студенттердің қалыптастыру, өнерге деген сүйіспеншілігін, жасау механизмі сезімді тәрбиелеу және борыш y жастар призмасы арқылы баға жетпес рухани мұрасын Жамбыл. 10 наурыз 2021 жылы кафедра “Экономика” кездесті мешітінің “Даутулы Шынгысбай қажы” И. Тәжібаев. Кездесу барысында қаралды мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, зайырлы принциптері, сабақтастығы, ұлттық дәстүрлер мен дін, негізгі сипаттамалары, принциптері және әдістері мен тәсілдері қарсы іс-қимыл экстремистік ұйымдар мен ағымдар және т. б. өз сөзінде имам тоқталып постулатах ислам діні ретінде және үйлесім. Имам келтірді оң өзгерістер мұсылмандар, олар қатты жүреді дұрыс исламға және бұрыштың басына қояды жалпыадамзаттық құндылықтар. 9 ақпан күні 2021 жылы кафедра “Экономика” атты іс-шара өткізілді сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша жоо-да “Жемқорлық және адалдық алаңы”. Мақсаты: студенттер арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті. Іс-шара барысында көрсетілді презентациялар мен бейнероликтер көрсетілді. Студенттер белсенді дискуссировали қажеттілігі туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, алдын алу, соның ішінде сыбайлас жемқорлық мінез-құлық. “Кафедрасының аға оқытушысы Құқықтану” Қаныбеков Адилбек Шиленбаевич және гуманитарлық факультет деканының орынбасары Төлеутай Светлана Анатольевна сөз сөйлеген ретінде қазылар алқасы негізгі бағыттары туралы айтты және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары біздің жоо-да.   ——————————— Бағдарлама аясында “Рухани жаңғыру” 1 курс студенттері “Экономика” кафедрасы ұйымдастырған “ашық есік” Күні кітапханада ” біздің институттың қатысуымен өтті. Түсіндірді бағдарламаның негізгі басымдықтары мен ұсынды оқулықтар қазақ тіліне аударылған “жобасы аясында 100 жаңа оқулық”. ———————————-

Студенттер “Туризм” мамандығы бағдарламасын іске асыруға, “Рухани жаңғыру”!

Баршамызға мәлім, бұл бағдарлама мемлекет басшысы Н.А.Назарбаевтың “болашаққа Көзқарас: жаңғырту “қоғамдық сана” етпекші халқымыз астам саналы және сапалы арттыруға, біздің рухани байлығымыз. Рөлі мемлекет Басшысының “жеті қырлы Ұлы дала” қараша 2018 жылғы способствовавшей осы мақсатты бағыттарын, сүйіспеншілігі. Мұнда тағы бір маңызды баптарының шақырылған бағалауға тарихын, енгізуі және оған рухани байлығын көрсетуге, мәдени-киелі аспектілерін халқымыздың. Аясында мемлекет Басшысының, біз, 1-ші курс студенттері Институттың мардан Сапарбаев “Туризм” мамандығы бойынша үлес рухани жаңғыртуға, халқымыздың жасаған сапары 9 мамыр-Отырар қаласы. Өлке, қай жерде дүниеге келген ұлы ғалым Әл-Фараби сақталатын ғылыми tag archives біздің Әл-Фараби атындағы қазұу, сондай-ақ кесене “Арыстан-баб” болып табылатын, қымбат қазынасы ретінде көреді ислам әлемі. Сапар барысында біз танысып, ғылыми еңбектермен ата-бабаларымыздың, оставившими ғылымдағы орны мен қазақ халқының мәдениетіне, олардың гениальными заповедями және кең маңызды мәліметтермен туралы көне бердік. Туралы көп жаңа мәлімет білді жылдары құрылыс кесененің “Арыстан-баб” және орны туралы, қазақстан халқы. Танысты, келушілермен Кесенесінің. Барысында ой зерттеу әдістері “Туризм” мамандығының біз растады маңыздылығын арттыру қонақтарды қабылдау музейінде Отырар ауданы, ол болды тарихи мұрасы арттыру, қонақжайлылық, ал туризмді әрі қарай дамыту. Біздің сапар маңызды, маңызды және қызықты.

Институты мардан Сапарбаев, 1 курс студенттері “Туризм”мамандығы.

12.10.2019 санының студенттері “Туризм” мамандығы институтының және мардан Сапарбаев сәтті кезекті спорттық-танымдық маршруты бойынша Сайрам-Угамскому МҰТП. Аталған іс-шара зерттеуге бағытталған туристік потенцала Түркістан облысы.

23 қазан, 2019 жылы кафедра “Экономика” институтының және мардан Сапарбаев дәстүрлі атты балаларға арналған интернат-үйі

Ынтымақтастық туралы меморандум – «Funplusjob» ЖШС

Ынтымақтастық туралы меморандум – «Армас» ЖШС

Интеграциялық процестер әлемдік қоғамдастықтағы барлық салаларында адам қызметінің қозғады, сондай-ақ жоғары білім беру жүйесіне. Қалыптасады және бірыңғай әлемдік білім беру кеңістігіне выражающееся, ең алдымен, үйлестіру білім беру стандарттарын, оқу жоспарларын, мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының әр түрлі елдерде. Ашық білім беру кеңістігі өсуі болжанады студенттер мен түлектерге елдері университеттерінің.

Орта-азиялық университеті, сондай-ақ көп көңіл бөледі халықаралық ынтымақтастық. Университеті ынтымақтасады жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен. Үшін табысты бәсекелесу үшін және тартуға, үздік студент, университет шетел оқытушылары шақыртылады.

Кафедра белсенді жұмыс жүргізілуде келесідей шетелдік әріптестермен:

— Федералдық мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі “Кубанский мемлекеттік университеті дене шынықтыру, спорт және туризм” (Ресей, Краснодар)

 • Федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі жоғары білім Санкт-Петербург мемлекеттік технологичесий университеті (Ресей, Санкт-Петербург қ.);

 • Жалал-Абадский мемлекеттік университеті (Қырғызстан, Жалалабад);

 • Тамбов мемлекеттік университеті Г. Р. державин ат (Ресей, Тамбов):

 • Таджикский педогогический институт (Таджикстан, Пенджикент)

договор ЖАГУ

договор Томбов

договор Международный Университет туризма и гостеприимства

Договор. Таджикистан Санжаров Атханбек

Ынтымақтастық нығайып келеді ” кафедрасының арасында “Экономикалық пәндер” орталық азия инновациялық университетінің (ЦАИУ) және “факультетінің” Қаржы және несие” Жалал-Абадского мемлекеттік университетінің (ЖАМУ) кездесті.

Туралы шарт негізінде халықаралық ынтымақтастық 21.01.2019 жылдың Институты мардан Сапарбаев және Жалал–Абадским мемлекеттік университетімен жылдың қаңтар 2019 ж. дәрістер профессор Жалал-Абадского мемлекеттік университетінің ректоры, э. ғ. д Зулпухарова Аманкул on-linе режимінде.

“Экономика” кафедрасының оқытушылары А. А. Шадиева мен А. О. Демеубаева с 22.05.2019 бойынша 07.06.2019 г г кафедрасы “Қаржы және несие” факультеті, “Экономика-Құқық” Жалал-Абадского мемлекеттік университеті (Қырғызстан, г. Жалалабад) академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша тәжірибе алмасу.

Кафедраның халықаралық қызметі “Экономикалық пәндер” арқылы жүзеге асырылады, іскерлік және достық қарым-қатынасты, халықаралық әріптестерімізбен. Ол тәсіл-шетелдік ғалымдарды шақыру, қатысу халықаралық бағдарламаларға, тағылымдамаларға профессор-оқытушылар құрамы.

25 ақпан 2020 жылға к. э. ғ. к., доцент Жәңгір хан атындағы Хусайнов Берік Мерғалиұлы ф пәні бойынша “Менеджмент” мамандықтары үшін “Мемлекеттік және жергілікті басқару” және “Қаржы”.

– Мен жасасқан шарт негізінде арасындағы философия докторы, академик Lorant Denes David Институты, 24, 26 қараша мен 4 желтоқсан 2020 жылға ұйымдастырылып, онлайн-дәрістер платформасы арқылы ZOOM тақырыбы: “Баға саясаты маркетинг жүйесіндегі туризм” және “Жарнама маркетинг жүйесіндегі туризмдегі”.

Сондай-ақ, кафедра “Экономика, есеп және қаржы” Жалал-Абадского мемлекеттік университетінің қолдау тығыз ғылыми және оқу қарым-қатынас. Бірлесіп оқулығы авторлары болып табылатын э. ғ. д Карбекова А. Б. (ЖМУ), магистр Жаздыкбаева Д. (ЦАИУ), аға оқытушы Башпанов О. (ЦАИУ), экономика магистрі, аға оқытушы Сатыбалдиева А. Н. (ЦАИУ), сондай-ақ начные статьи.

Басып шығару жоспарланып отыр бір оқулық, бір монография.

Жоғары аттестациялық комиссияның шешімімен Қырғыз Республикасының экономика ғылымдарының докторы, “Экономика” кафедрасының доценті Институтының және мардан Сапарбаев Мархаева Б. А. болып тағайындалды ресми қарсыласы докторлық диссертация Карбековой А. Б. “тақырыбында Кластерлік жаңғырту, аграрлық сектордың Қырғыз Республикасы”.

Диссертацияны қорғау күні 12 қаңтар 2021 жылғы Диссертациялық кеңесінің мәжілісінде Халықаралық университетінде Жалалабад) және Ошском мемлекеттік университеті. Оппонирование диссертация өз үлестерін қосуда Келісімді іске асыру халықаралық ынтымақтастық туралы Жалал-Абадским мемлекеттік университеті. Б. Осмонова, өйткені ізденуші кафедра меңгерушісі “Қаржы және несие” Экономикалық-заң факультеті, жоо-серіктестің және белсенді ынтымақтастықта кафедра “Экономикалық пәндер” ЦАИУ.

 

Халықаралық ынтымақтастық, жоғары білім беру саласында бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші болып табылады, Қазақстан Республикасының әлемдік нарықта білім беру қызметін және бір мезгілде арттыру шарты осы бәсекеге қабілеттілік. Процестері экономикалық жаһандану, интеграция елдер үшін экономикалық даму міндеттерін өзекті етеді мәселелерін әзірлеу ортақ тәсілдерді дайындауға қабілетті кадрлардың жаңа жағдайында жұмыс істеп, бәсекеге қабілетті, әлемдік және өңірлік еңбек нарықтарында.

БББ

2021 ж.

2022 ж.

2023 ж.

6В04103 – Қаржы,экономика,банк және сақтандыру ісі, %

75

79

73,8

6В04102 – Аудит және салық салу, %

75

82

100,0

6В04106 – Есеп және аудит, %

72,4

75

68,4

6В04107 – Қаржы, %

59,6

71

75,0

6В11102-Туризм, %

0

92

0

Суретте «Аудит және салық салу» БББ жұмысқа орналасқан түлектер санының көптігі және 2023 жылы 100,0% құрайтыны көрсетілген. Сондай-ақ 2022 жылы ол 82% құрады, бұл басқа білім беру бағдарламаларының түлектері арасындағы ең жоғары көрсеткіш.

Келесі орында «Қаржы, экономика және сақтандыру» мамандығының түлектері 2023 жылы олардың пайызы 73,8%, ал 2022 жылы – 79%, бұл осы білім беру бағдарламасы бойынша мамандарға нарық сұранысын көрсетеді.

«Қаржы» БББ түлектеріне сұраныс динамикасы біркелкі емес, өйткені 2021 жылы ол 59,6%, ал 2022 жылы – 71% және 2023 жылы – 75% құрады.

«Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы түлектерінің жұмысқа орналасуы да 2021 жылдан айырмашылығы бар – 72,4%; 2022 жылы – 75% және 2023 жылы – 68,4%, бұл елдегі геосаяси және экономикалық жағдайға байланысты еңбек нарығындағы тұрақсыздықты көрсетеді.

2023 жылы «Қаржы, экономика және сақтандыру» ОП түлектерінің саны 48 адамды құрады, оның 35-і жұмысқа орналасты, ал қалған 13 түлек бала баққан аналар. Суретте «Аудит және салық салу» ОП 2023 жылы жұмысқа орналасқан түлектер саны 19 (2 түлек бала күтімімен) екені көрсетілген. Одан кейін «Есеп және аудит» мамандығы бойынша 12 түлек жұмысқа орналастырылды (1 түлек балаларды күтеді) және «Қаржы» ОП түлектері – 6.

2022-2023 оқу жылына білім беру бағдарламалары
бойынша білім алушылардың практиканы түрлері бойынша өткізуге арналған базаларының тізімі

6В04103 «Қаржы, экономика, банк және сақтандыру» ,
6В04101 «Қаржы»

Банктер
1. «Қазақстан Халық банкі» АҚ
2. «Еуразиялықбанк» АҚ
3. «Каспийбанк» АҚ
4. «Фортебанк» АҚ
5. «Jysanbank» АҚ
Коллекторлық компаниялар
6. «Қаржы-Қадағалау» коллекторлық агенттігі
7. «Positive Securities» коллекторлық агенттігі
Департаменттер
8. ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті
Сақтандыру компаниясы
9. «Номадиншуранс» сақтандыру компаниясы
10. «Jysan» сақтандыру компаниясы
Микро-қаржылық ұйымдар
11. «КМF» микро-қаржылық ұйым
12. «Қыран Инвест» микро-қаржылық ұйым

6В04102 «Менеджмент және басқару»
6В04132 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
Департаменттер
1.ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті
Әкімшіліктер
2. Абай ауданы әкімшілігі аппараты
3. Еңбекші ауданы әкімшілігі аппараты
4. Қаратау ауданы әкімшілігі аппараты
Басқармалар мен мемлекеттік мекемелер
5. Түркістан облысы ауылшаруашылық басқармасы
6. Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы
7. Шымкент қаласының «Туризм және сыртқы байланыстар басқармасы» ММ
8. Бадам орман және жануарлар әлімін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі КММ
9. «Азаматтарға арналған үкімет» МК КБАҚ Шымкент қаласы бойынша филиалы
10. Шымкент қаласы ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы

6В04102 «Аудит және салық салу», 6В04106 «Есеп және аудит»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестер
1. «South Damu» ЖШС
2. «Bes Group KZ»ЖШС
3. «Резонанс» ЖШС
4. «Ақжол сервис центр» ЖШС
5. «Сад – Ай құрылыс» ЖШС
6. «Велмаст» ЖШС
7. «Arlando» ЖШС
8. «Строй Жол Сервис» ЖШС
9. «GronnyGigant» ЖШС
10. «Масло-Дел» ЖШС
11. «Тутанбалы» ЖШС
12. «Тіней-Құрылыс» ЖШС
13. «ДастанЛТД» ЖШС
14. «GreenMarket» ЖШС
Қонақ үй
15. «Хили Пропертис» ЖШС

6В11102 «Туризм»
Қонақ үйлер
1. «Хили Пропертис» ЖШС
2. «Шымкенттурист» ЖШС
Шетелдік конақ- үйлер желісі
3. «ARMAS» компаниясы LLP «BAY ARMA TURIZM INS.GIDA SAN.Ve TIC.LTD.STI» (Анталья, Сиде)
4. «Caspian Center» ЖШС (Анталья, Кемер)
Туристтік фирмалар
5. «Cat tour» ЖШС
6. «Sembekova K» ЖШС
7. «Шымтур» ЖШС
Департаменттер
8. Шымкент қаласының «Туризм және сыртқы байланыстар басқармасы» ММ
Мейрамханалар
9. «Multibrand» ЖШС
Мемлекеттік ұлттық табиғи парктер
10. .Сайрам – Өгем МҰТП Төлеби филиалы
11. Бадам орман және жануарлар әлімін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі КММ
Ақпараттық орталық
12. «Vizit Shymkent» туристтік ақпараттық орталығы

2021-2022 оқу жылында кафедрада жүргізілген

                                                          «Мемлекеттік қызметке даярлау» курсы

«Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Есеп және аудит», «Туризм» және «Қаржы» білім беру бағдарламаларының студенттеріне арналған. Бағдарлама 5 модульден (150 сағаттық) тұрады.

         Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V ҚРЗ «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 26-бабы 1-тармақшасы негізінде  “Б” корпусының мемлекеттік лауазымдарына алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан кіретін азаматтар уәкілетті орган айқындаған тәртіппен тесттен өтуге міндетті.

         «Мемлекеттік қызметке даярлау» курсы жоғары оқу орнын бітіретін студенттердің басым бөлігінің мемлекеттік лауазымға алғаш рет кіретіндігін ескере отырып, мемлекеттік тестілеудің 3-ші бағдарламасынан өтуге қойылатын қажетті біліктілік талаптарына сай құрастырылған.

         Курс бағдарламасы келесіде модульдерді қамтыған:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы;
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы;
 • Жемқорлыққа қарсы әрекет ету туралы;
 • ҚР әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы;
 • Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туалы, ҚР мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі.

Курстың нәтижесі: Студент егов порталы арқылы тестке жазылады және тапсырады. Тестті сәтті тапсырған студенттерге жарамдылық мерзімі 1 жылдық сертификат беріледі.

 2022 жылғы 28 ақпан мен 6 мамыр аралығында «Мемлекеттік қызметке даярлау» курсы өткізілді. Университетіміздің бітіруші түлектері тарапынан курсқа қатысуға деген жоғары сұраныс бар екендігі байқалды, оның ішінде ГМУ 18-1 тобының студенттерінің белсенділігін атап өтеміз.        

Мысалға, аталған топтың студенті Амангелді Лаура Темірханқызы курс нәтижесі бойынша ағымдағы жылғы мамырдың 27 жұлдызына мемлекеттік тестілеуге қатысып, сәтті тапсырғандығын мақтанышпен жариялаймыз.

Лаура Темірханқызы «Мемлекеттік және жергілікті басқару» оқу бағдарламасы аясында меңгерген «Өзгерістерді басқару», «Стреске орнықтылық», «Көшбасшылық», «Жауапкершілік», «Бастамашылық» және «Өздігінен даму» дағдыларын тест тапсыру барысында жоғары деңгейде көрсетіп сертификат иеленді.

Сонымен қатар, ГМУ 18-1 тобының студенті Асқат Айымбетұлы да мемлекеттік қызметкерге қойылатын біліктілік талаптарынан сәтті өтіп, өзінің мемлекеттік қызметке даяр екендігін паш еткендігін хабарлаймыз.