Орталық Азия инновациялық университеті, “Техника және ақпараттық технологиялар” кафедрасында 03.05.2023 жылы Бос орындар жәрмеңкесі өтті.

Центрально-Азиатский инновационный университет, на кафедре” Техника и информационные технологии ” 03.05.2023 года прошла ярмарка вакансий.

Share this Post