Орталық Азия инновациялық университеті, «Техника және ақпараттық технологиялар» кафедрасында 03.05.2023 жылы Бос орындар жәрмеңкесі өтті.

Центрально-Азиатский инновационный университет, на кафедре» Техника и информационные технологии » 03.05.2023 года прошла ярмарка вакансий.

Share this Post