ОАИУ ұжымы жас ғалымдарды ғылым күнімен шын жүректен құттықтайды!

Құрметті Руслан Аманкелдиевич!

 ОАИУ ұжымы сізді 12 сәуір – Ғылыми қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтайды!

Ғылым-мемлекет дамуының маңызды шарттарының бірі, прогрестің қозғаушы күші. Отандық ғылымды дамыту мәселесі мемлекеттің басты назарында.

2013 жылдан бастап  оқытушысы қызметін атқарып келе жатқан жас ғалым Егембердиев Руслан Аманкелдиевич 2021 жылы М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, «Басқару және бизнес» факультеті/Жоғары мектебі, «Экономика» кафедрасы 8D04110–Экономика БББ докторанты. Докторлық диссертация жұмысының тақырыбы: Мал шаруашылығын дамытудың экономикалық тиімділігін жоғарылату: теориясы, әдіснамасы және механизмдері.

Сізге зор денсаулық, бақыт, ғылыми шабыт және жаңа ғылыми жаңалықтар тілейміз!

Ізгі ниетпен ОАИУ ұжымы.


Құрметті Серик Канатович!

 ОАИУ ұжымы сізді 12 сәуір – Ғылыми қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтайды!

Ғылым-мемлекет дамуының маңызды шарттарының бірі, прогрестің қозғаушы күші. Отандық ғылымды дамыту мәселесі мемлекеттің басты назарында.

2006 жылдан бастап  оқытушысы қызметін атқарып келе жатқан жас ғалым Кастаев Серик Канатович Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің докторанты. Диссертация тақырыбы: «Болашақ мұғалімдердің ұйымдастырушылық іскерліктерін педагогикалық тапсырмалар негізінде қалыптастыру».

Сізге зор денсаулық, бақыт, ғылыми жолында шабыт және жаңа ғылыми жаңалықтар тілейміз!

Ізгі ниетпен ОАИУ ұжымы.


Құрметті Озенбаева Айгерим Тойлыбаевна!

ОАИУ ұжымы сізді 12 сәуір – Ғылыми қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтайды!

2011 жылдан бастап  оқытушысы қызметін атқарып келе жатқан жас ғалым Озенбаева Айгерим Тойлыбаевна 2020-2021 жылы «Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» атағына ие болған. Бірнеше ғылыми жобалардың авторы, 70-ге жуық ғылыми жариялымдар жарияланған, оның ішінде  4 оқу құралы, 9 монографиялар, импакт-факторы бар Web of Sience және  Scopus халықаралық ғылыми журналдар деректер базасына кіретін журналдарда 7 мақалалар, сондай-ақ 25 мақалалар  Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету  комитеті таныған ҚР рейтингтік басылымдарда жарияланған.

2020 жылдан бастап Орталық Азия инновациялық университеті «Бизнес және құқық» факультеті «Құқық» кафедрасында PhD аға оқытушылық қызмет атқарып келеді.

Сізге зор денсаулық, бақыт, ғылыми шабыт және жаңа ғылыми жаңалықтар тілейміз!

Ізгі ниетпен ОАИУ ұжымы.


Құрметті Гүлнара Абдумажитқызы!

 ОАИУ ұжымы сізді 12 сәуір – Ғылыми қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтайды!

Ғылым-мемлекет дамуының маңызды шарттарының бірі, прогрестің қозғаушы күші. Отандық ғылымды дамыту мәселесі мемлекеттің басты назарында.

2023 жылдан бастап PhD аға оқытушысы қызметін атқарып келе жатқан жас ғалым Ризаходжаева Гүлнара Абдумажитқызы 2017 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-түрік университеті, 6D010300 – Пeдaгoгикa және пcиxoлoгия білім беру бағдарламасының PhD дәрежесін қорғады. Докторлық диссертация жұмысының тақырыбы: Фoрмирoвaниe кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтности будущиx специалистов в сфере туризма    ( на материале английского языка).

Сізге зор денсаулық, бақыт, ғылыми шабыт және жаңа ғылыми жаңалықтар тілейміз!

 Ізгі ниетпен ОАИУ ұжымы.

 

Share this Post