Сыртқы

1

Қазақстан Республикасының заңы “білім Туралы” № 319-III ЗРК 27 шілде 2007 ж. (өзгерістер және толықтыруларымен 28.08.2021 ж.)

2

Қазақстан Республикасының заңы 18 ақпан 2011 жыл № 407-IV “ғылым ТУРАЛЫ” (өзгерістерімен және толықтыруларымен 31.03.2021 ж.)

3

Туралы “Қазақстан Республикасының заңына нәтижелерін коммерцияландыру ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет”, № 381-IV ҚРЗ 31 қазандағы 2015 года ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2021 ж.)

4

Туралы “Қазақстан Республикасының заңы” авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы”, № 6-I заңының 10 маусым 1996 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 13.05.2020 ж.)

5

Қазақстан Республикасының заңы, “ақпараттандыру Туралы” № 418-IV ҚРЗ 24 қарашадағы 2015 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 ж.)

6

Қазақстан Республикасының “кәсіптік одақтар Туралы”, № 211-V ҚРЗ 27 маусымдағы 2014 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 01.07.2021 ж.)

7

Қазақстан Республикасының заңы “Қазақстан Республикасындағы тіл Туралы”, № 151-I 11 шілдедегі 1997 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 30.04.2021 ж.)                                                                       

8

Қазақстан Республикасының заңы “жемқорлыққа қарсы күрес Туралы”, № 410-V ҚРЗ 18 қарашадағы 2015 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 19.12.2020 ж.)

9

Қазақстан Республикасының 22 желтоқсан 1998 жылғы “ұлттық мұрағат қоры және мұрағат”, № 326-I 22 желтоқсандағы 1998 жылғы өзгерістер және толықтыруларымен 02.11.2020 ж.)

10

Қазақстан Республикасының еңбек кодексі, Ақорда, № 414-IV ҚРЗ 23 қарашадағы 2015 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 ж.)

11

Стратегиялық даму жоспары Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің № 636 15 ақпандағы 2018 жыл (өзгерістер мен толықтырулармен 26.02.2021 қаласы).

12

Ережелер құжаттау, құжаттаманы басқару және пайдалану электрондық құжат айналымы жүйесінің мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 703 31 қазандағы 2018 жыл (өзгертулер және толықтырулармен 30.11.2020 қаласы).

13

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыну мөлшерін айқындау Туралы “мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен және тұру үшін келген ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу” № 183 18 ақпан 2009 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 15.09.2020 ж.)

14

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Ережесін бекіту Туралы “маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, босату міндеттері немесе олардың міндетін тоқтату пысықтау бойынша азаматтар демалып мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде, өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 58 23 қаңтардағы “2008 жылғы Қағидаларын бекіту Туралы” білім беру грантын беру” № 390 от 30 марта 2012 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.06.2021 ж.)

15

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Ережесін бекіту Туралы “тағайындау, төлеу ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды білім” № 116 7 ақпан 2008 жыл (өзгерістер мен толықтыруларымен 04.11.2020 ж.)

16

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Ережесін бекіту Туралы “білім беру грантын тағайындау үшін ақы төлеу жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру “дәрежесі бакалавр” немесе “магистр”” №58 23.января 2008 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.08.2021 ж.)

 

17

Білім және ғылым Министрінің бекіту Туралы “Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын және барлық білім беру деңгейінің” №604 31.10.2018 г, 7-Қосымша. Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандарты (МЖБС) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.07.2021 ж.)

18

Оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша, бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы білім және ғылым №137 20 наурыз 2015 ж. (өзгерістер және толықтыруларымен 25.01.2021 ж.)

19

Білім және ғылым Министрінің “Қазақстан Республикасының Үлгілік қағидаларын бекіту Туралы білім беру ұйымдарының қызметі тиісті үлгідегі” № 595 30 қазандағы 2018 года ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.06.2021 ж.)

20

Оқу процесін ұйымдастыру ережелері кредиттік технология бойынша оқыту Министрінің Бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы білім және ғылым ақпандағы №152 20 сәуір 2011 ж. (өзгерістер және толықтыруларымен 06.05.2021 ж.)

21

Бұйрық Қазақстан Республикасы білім және ғылым біліктілік талаптарын бекіту Туралы “білім беру қызметіне қойылатын тізбесін және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар” № 391 17 маусымдағы 2015 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.07.2021 ж.)

22

Ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесі оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс, бекітілді білім және ғылым Министрінің № 583 29 қарашадағы, 2007 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 06.05.2021 ж.)

23

Ғылыми кеңесі қызметінің үлгі ережесі жоғары оқу орнының және оны сайлау тәртібін Бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы білім және ғылым N 574 22 қарашадағы, 2007 жылғы

24

Жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ережесі әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару, оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдар, бекітілді білім және ғылым Министрінің Бұйрығымен Қазақстан Республикасының № 344 24 шілде 2012 жыл (өзгерістер мен толықтыруларымен 13.07.2021 ж.)

25

Жұмысты ұйымдастырудың үлгілік ережелерін Қамқоршылық кеңес қызметі және оны сайлау білім беру ұйымдарында министрінің Бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы білім және ғылым №355 27 июля 2017 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2018 ж.)

26

Білім және ғылым Министрінің “Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізу Туралы білім және ғылым Министрінің 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 2016 жылғы № 107 Ережесін бекіту Туралы “кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және айқындау ұйымдарының практикадан өткізу базалары ретінде”” №521 29 қыркүйектегі 2018 жылғы

27

Білім және ғылым Министрінің құру Туралы “Қазақстан Республикасы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және оқу-әдістемелік бірлестіктердің бағыттары бойынша кадрларды дайындау мен бекіту және олардың қызметі туралы ережелерді” №562 12 қазандағы 2018 жыл (өзгертулер және толықтырулармен 11.02.2020 ж.)

28

Білім және ғылым Министрінің “Қазақстан Республикасының Ережесін бекіту Туралы қалыптастыру, пайдалану және сақтау, кітапхана қорын мемлекеттік білім беру ұйымдарының” №44 19 қаңтардағы 2016 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 13.05.2021 ж.)

29

Қазақстан Республикасы қаржы Министрінің “нысандары мен қағидасын бекіту Туралы қаржылық есептілікті жасау және ұсыну” № 468 31 тамыздағы 2017 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 19.02.2021 ж.)

30

БҰ жарғысы “Қазақстандық салалық кәсіби одағы” білім және ғылым қызметкерлері, бекітілген өзгерістермен және толықтырулармен XIV съезд ҚБ “Қазақстандық салалық кәсіби одағы” білім және ғылым қызметкерлері 09 қазан 2019 жылғы

 

31

Кәсіби стандарт “Педагог” кәсіп карточкасы: “Педагог. Оқытушы” бұйрығына Қосымша Басқарма Төрағасы Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы “Атамекен” № 133 8 маусымдағы 2017 жылғы)

32

Білім және ғылым Министрінің “Қазақстан Республикасының бағалау критерийлерін бекіту Туралы және” білім беру ұйымдары № 124 2 ақпандағы 2016 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен 26.07.2021 ж.)

33

Бірлескен бұйрығы Қазақстан Республикасы білім және ғылым 31 желтоқсандағы, 2015 жылғы № 719 м. а. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 31 наурыздағы 2015 жылғы № 843 бекіту Туралы “тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін және тексерулер бойынша тексеру парақтарының білім беру жүйесіне” (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.12.2020 ж.)

34

Білім және ғылым Министрінің айқындау Туралы “Қазақстан Республикасының ең төменгі талаптарды бағдарламалық-аппараттық кешені және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, пайдаланылатын білім беру ұйымдарында” № 79 2 наурыздағы 2020 жылға

35

ҚР СТ 34.017-2005 “Ақпараттық технологиялар. Электрондық басылым. Электрондық оқу басылымы”

36

ГОСТ 7.60-2003 “бойынша стандарттар Жүйесі ақпарат, кітапхана және баспа ісі. Басылымдар. Негізгі түрлері. Терминдер мен анықтамалар”

37

ГОСТ 7.1 – 2003 “Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен жасау ережесі”

38

ГОСТ 7.5 – 98 “Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Баспа ресімдеу жарияланатын материалдар”