СМЖ негізгі құжаттары

СМЖ саласындағы саясат

СМЖ мақсат бағдарламасы

ССМ-01-21 сапа менеджменті жүйесінің сипаттамасы

СВП-01-21 процестердің өзара әрекеттесу құрылымы

Басқарудың ұйымдық құрылымы