Инновациялық ұсыныстар

Актіні тіркеу нөмірі
Тіркелген күні
Кафедра
Орындаушының аты-жөні
Ғылыми зерттеу жұмысының тақырыбы
Пән
УП 20-1/01
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Шадиева А.А., Абилгазиева Ж.Е.
Мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік
Учет и отчетность в государственных учреждениях
УП 20-1/02
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Еркебалаева В.З.
Салық және салық салу
Салық және салық салу
УП 20-1/03
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Жаздыкбаева Д. П.
Учебное пособие по дисциплине  «Статистика»
Статистика
УП 20-1/04
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Демеубаева А.О., Жабаева Б.О.
Статья «Жқмыскердің біліктілік деңгейі коэффициентін анықтаудағы ерекшеліктер»
Теория государственного управления
УП 20-1/5
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Текебаева  Г.Д., Егембердиев Р.А.
Учебное пособие «Инвестициялық менеджмент»
Инвестициялық менеджмент
УП 20-1/6
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Текебаева  Г.Д., Танабаева А.Н., Сатыбалдиева А.Н.
Учебное пособие «Банк тәуекелдері»
Банк тәуекелдері
УП 20-1/7
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Текебаева  Г.Д., Егембердиев Р.А.
Учебное пособие «Мемлекеттік – жекеменшік серіктестік»
Мемлекеттік – жекеменшік серіктестік
УП 20-1/8
Протокол № 2 27.10.2020
Экономика
Текебаева  Г.Д., Каракулов Н.Г., Абдраманова М.Б.
Учебное пособие «Альтернативті менеджмент»
Альтернативті менеджмент
УП 20-1/9
Протокол № 2 27.10.2020
Гуманитарная  кафедра
Тусеев М. У.
Учебное пособие «Психолого-педагогический практикум: технология конструирования и применения кейс-метода»
Социальная психология, Практикум по пед. Психологии
УП 20-1/10
Протокол № 2 27.10.2020
Гуманитарная  кафедра
Есимова А.Э.
Учебное пособие «Философия»
Философия, Философия культуры
УП 20-1/11
Протокол № 2 27.10.2020
Гуманитарная  кафедра
Тотикова Г.А.
Учебное пособие «Бастуыш сынып математикасын оқытуда оқушылардың кеңістік түсініктерін қалыптастыру және критериалды бағалау»
Методика преподавания математики, Технология обучения элементам геометрии
УП 20-1/12
Протокол № 2 27.10.2020
ВТ и Д
Жукова Т., Игнашова Л.
Монография «Модели и методы анализа информационной безопасности»
Основы информационной безопасности
УП 20-1/12-1
Протокол № 3 27.10.2020
Юридическая
Медеубек З. Т., Абдухаимова А. М.
научная статья «Медиация – дауларды шешудің балама жолы ретінде»
Медиация негіздері
УП 20-1/12-2
Протокол № 3 27.10.2020
Юридическая
Құралбаева Ш. У., Бейдиева А.Н.
научная статья Конституциялық нормаларды іске асыру мәселелері
ҚР конституциялық құқығы
УП 20-1/12-3
Протокол № 3 27.10.2020
Юридическая
Адирбаева А.А., Мамраева А.А.
научная статья ҚР азаматтық заңнамасы бойынша рента және өмір бойы асырауда ұстау шартының өзекті мәселелері
ҚР азаматтық құқығы
УП 20-1/13-4
Протокол № 3 27.10.2021
Юридическая
Абдухаимова А., Асилбекова Л.
научная статья  Тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиениетін  тәрбиелеудегі отбасының рөлі
ҚР отбасы құқығығының ұғымы және негізгі қағидалары
УП 20-1/13
Протокол № 3 27.12.2020
Экономика
Исахметова А.Н., Койбагарова С.
Совершенствование методов стимулирования  инновационной активности Казахстана
Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу
УП 20-1/14
Протокол № 3 27.12.2020
Гуманитарная  кафедра
Абдухаимов Е.Ф.
Монография «Социально-экологические проблемы промышленнго развития Казахстана 11-половина ХХ-века (исторический аспект)»
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
УП 20-1/15
Протокол № 3 27.12.2020
Гуманитарная  кафедра
Салмырза Ж. І., Султанова У.С.
Электронное учебное пособие Әлеуметтану
Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану
УП 21/-2/03
Протокол № 4 от 26.02.2021
ВТ и Дизайн
Жайлаубай А.М., Байгобылова Э.К.
Учебное пособие «Information and Cjmmunication Technologies»
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
УП 21/-2/04
Протокол № 4 от 26.02.2021
ВТ и Дизайн
Жайлаубай А.М., Байгобылова Э.К.
Учебное пособие «Алгоритмдеу және бағдарламалау»
Алгоритмдеу және бағдарламалау
УП 21/-2/05
Протокол № 4 от 26.02.2021
ВТ и Дизайн
Жайлаубай А.М., Байгобылова Э.К.
Учебное пособие «Java бағдарламалау тілі»
Java бағдарламалау тілі
УП 21/-2/06
Протокол № 4 от 26.02.2021
Филология
Тукмирзаевой А.А., Космуратовым А.У., Айботаевой Ж.К
Учебное пособие «Грамматика теориясы»
Грамматика теориясы
УП 21/-2/8
Протокол № 5 от 26.03.2021
Филология
Космуратов А.У., Тукмирзаева АА., Айботаева  Ж.К.
Учебное пособие «Практика устной и письменной речи»
Практика устной и письменной речи