Ережелер, кодекстер, модельдер, бағдарламалар

ПР-01- 21 құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары


ПР-02-23 бакалавриат білім алушыларын қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу қағидалары


ПР-03-21 студенттерді пәндерге Тіркеу ережесі


ПР-04-21 білім алушыларды ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару қағидалары


ПР-05-21 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидалары


ПР-06-23 талапкерлерді қабылдау ережелері


ПР-07-21 білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды және аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу қағидалары


ПР-08-21 «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы»пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу ережелері


ПР-09-21 ПОҚ және ғылыми қызметкерлерді лауазымдарға конкурстық тағайындау ережелері


МД-01-21 ПОҚ құзыреттілік моделі КД-01-21 ПОҚ Ар-намыс кодексі


КД-02-21 студенттің ар-намыс кодексі


ПГ-01-21 шетелдік студенттерді қолдау және бейімдеу бағдарламасы