6В04106 Есеп және аудит

Бағдарламаның мақсаты:    Ұлттық және өңірлік нарықтарда ұйымдар талап ететін бухгалтерлік есеп, қолданбалы экономикалық талдау және аудит саласындағы мамандарды сапалы жаңа деңгейде даярлау.

Оқуды бітіргеннен кейін түлектер:

  1. Әртүрлі саладағы және қызметтегі ұйымдарда бухгалтер ретінде табысты қызметтерде;
  2. Салық органдарында, сақтандыру ұйымдарында, басқа да қаржы институттарында, қаржы-экономикалық талдау және жоспарлаумен айналысу қызметтерінде;
  3. Бухгалтерлік есеп және салық салу саласында кеңес беру қызметтерін көрсету.