6В04113 Есеп және қаржылық аналитка

Бағдарламаның мақсаты:   еңбек нарығында сұранысқа ие,  қаржылық жүйеде және нақты сектор кәсіпорындарында болып жатқан процестерді талдауға және болжауға қабілетті,  компанияларда (мекемелерде) шаруашылық процестер туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың заманауи әдістемесіне ие, бухгалтерлік есеп және қаржылық аналитика саласында жоғары білікті бакалаврларды дайындау

Оқуды бітіргеннен кейін түлектер:

  1. Түрлі деңгейдегі мемлекеттік органдарда кәсіби талдау, кеңес беру қызметін жүзеге асыру;
  2. Барлық меншік нысанындағы қаржы компаниялары, инвестициялық қорлар, кәсіпорындар мен ұйымдардың шаруашылық қызметтерінде.