Құқық

Абдикеримова Айнур Абдихадировна  Phd философия докторы, Кафедра Меңгерушісі Шымкент Қаласы мәделі Қожа Көшесі -137, ЦАИУ, 3 Этаж, 325 Бөлме Kaf_ur.Ukgi@Mail.Ru

КАФЕДРА ТАРИХЫ

Орталық Азия Инновациялық университетінің “Құқық” кафедрасы көптеген жылдар бойы 6В04201- “Құқық”, 6В04203-“Құқықтану”, 6В04204 – “Цифрлық заңгер”, 6В04202- “Кеден ісі” білім беру бағдарламасы бойынша дайындықты жүзеге асырып келеді. “Құқық” кафедрасы ұзақ мерзімді негізде жоғары оқу орындарының кәсіпорындармен, ұйымдармен ынтымақтастығының әртүрлі нысандары мен үлгілерін пайдалана отырып, жоспарлы бірлескен қызметті жүргізеді.

“Құқық” кафедрасында 41 ПОҚ жұмыс істейді, оның ішінде 2 заң ғылымдарының докторы, 3 PhD докторы, 5 қауымдастырылған профессор (доценттің м. а.), 15 заң ғылымдарының кандидаты, 10 магистр, 3 маман және 5 өндірістен шақырылған мамандар.

Кафедра келесі бағыттар бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:

6В04201 – “Құқық”

6В04203- “Құқықтану”

6В04202 – “Кеден ісі”

6В04204 – “Цифрлық заңгер”

Кафедрада білім алушылардың ғылыми жұмыстарына көп көңіл бөлінеді. Олар кафедра пәндері бойынша бітіру біліктілік жұмыстарын орындайды, “Эрудит”, “Әділет” ғылыми студенттік үйірмелерінің қызметіне белсенді қатысады, студенттік ғылыми конференцияларда баяндама жасайды, ЖОО арасындағы ғылыми жобалар мен олимпиадаларға үздіксіз қатысады.

Білім беру бағдарламасы: 6В04201 – “Құқық”

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәрежесі: 6В04201 – “Құқық” – Құқық бакалавры

6В04201 –” Құқық” бағыты бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламасының мақсаты-алған білімі, іскерлігі мен дағдылары негізінде құқықтық нормаларды қолдану, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге жәрдемдесу, құқықтық мәдениеттің тұрақты құқықтық дамуы мен деңгейін арттыру жөніндегі қызметті тиімді жүзеге асыруға қабілетті кадрларды даярлау.

6В04201 – “Құқық” білім беру бағдарламасының міндеттері

– өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, барлық белсенді өмір бойы жаңа білімді өз бетінше шығармашылық игеру дағдыларын қалыптастыру;

– кәсіби мәдениеті жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы теориялық және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау.

Құқық БББ бойынша қызметтер саласындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің объектісі болып табылады:

6В04201 – “Құқық”

– әкімдіктердің мемлекеттік-құқықтық бөлімдерінде;
– сот жүйесінде (сот хатшысы, судья);
– прокуратура органдарында;
– ішкі істер органдарында (тергеуші, анықтаушы, криминалист, қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкері, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспектор);
– кеден органдарында;
– нотариаттық;
– консультациялық (ұйымға, кәсіпорынға , менеджментке, бизнес-кеңесшіге, аудиторға және т. б. құқықтық реттеу мәселелері бойынша кеңес береді);

– халықаралық заңгер (саяси және сыртқы экономикалық саладағы жұмыс);

– білім беру жүйесінде;
– адвокаттық қызметте.

Білім беру бағдарламасы: 6В04203- “Құқықтану”

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәрежесі: 6В04203-“Құқықтану” – құқық бакалавры

6В04203-“Құқықтану” бағыты бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламасының мақсаты – құқықтың әртүрлі салаларында тиімді басқару шешімдерін қабылдауға, ішкі және сыртқы еңбек нарықтарында табысты бәсекелесуге қабілетті, құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейі және құқықтану саласындағы кәсіби құзыреттері бар кадрларды сапалы даярлау.

6В04203- “Құқықтану” Білім беру бағдарламасының міндеттері

– кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын құру;

– болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру;

– барлық кезеңдерінде эксперимент жүргізу шеңберінде студенттердің дербес іздестіру-зерттеу қызметі үшін алғышарттар жасау;

– ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жинақтау.

Құқықтану мамандығы бойынша оқуды бітірген студенттердің болашақ жұмыс орнын таңдау тұрғысынан кең перспективалары бар.

Заңгерлер жұмыс істейтін негізгі бағыттарды бөліп көрсетуге болады.

а) Қылмыстық құқықпен жұмыс.Бұл прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер органдары, қылмыстық істер жөніндегі адвокатура.

б) өзге мемлекеттік органдарда жұмыс істеу. Оған Әділет департаментінде, мемлекеттік кірістер департаментінде (салық қызметі), сотта, нотариатта және т.б. жұмыс кіреді. Кез-келген мемлекеттік органның өзінің заң бөлімі немесе әріптесі бар.

в) компаниялардағы жұмыс. Қазақстандық және шетелдік (яғни кез келген компаниялардың заң бөлімдерінде, мысалы: “Kaspi Bank” АҚ Банк операцияларын құқықтық қамтамасыз ету бөлімі заң консалтингі әртүрлі бағыттарға бөлінеді.

г) азаматтық істер жөніндегі адвокат.

д) ғылыми және зерттеу қызметі

е) заңгерлік біліммен шығуға болатын сабақтас бағыттар: менеджмент, бизнес-кеңесші, аудитор, салық салушы және т.б.

Білім беру бағдарламасы: 6В04202 – «Кеден ісі»

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәрежесі: 6В04202- «Кеден ісі» – құқық бакалавры

6В04202- «Кеден ісі» бағыты бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында сұранысқа ие, кеден сфере саласында қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерге ие жоғары білікті мамандарды даярлау.

6В04202- «Кеден ісі»білім беру бағдарламасының міндеттері

– кеден ғылымының, кеден заңнамасының, құқық қорғау және құқық қолдану қызметінің, салыстырмалы құқықтанудың проблемалық мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының міндеттері мен бағдарламаларын тұжырымдау бойынша заманауи білімі бар мамандарды даярлау, әлемдік ғылым мен практиканың озық жетістіктерін зерделеу, сондай-ақ оларды отандық практикаға енгізу;

-оқу пәндері, курстар мен оқу-әдістемелік әдебиеттер бағдарламаларын әзірлеу, зертханалық жұмыстар мен практикумдарды қою және жаңғырту бойынша заманауи білімі бар мамандарды даярлау.

Кеден ісі саласындағы мамандарға елдің мемлекеттік шекарасы, логистикалық компаниялар және т. б. арқылы тауарларды тасымалдауды жүзеге асыратын коммерциялық құрылымдар үлкен қызығушылық танытады.

Кеден ісі БББ бойынша қызметтер саласындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері:

– ҚР кеден органдарында

– салық қызметі органдарында

– Мемлекеттік сатып алуды қаржылық бақылау

– мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру

– Дәрменсіз борышкерлермен жұмыста сауда-өнеркәсіп Палаталарындағы қазынашылық

– полицияның қаржысы

– ҚР Сыртқы экономикалық қызметімен байланысты орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда

– білім беру жүйесінде,

– кеден ісімен айналысатын коммерциялық органдар.

Білім беру бағдарламасы: 6В04204 – “Цифрлық заңгер”

Оқу мерзімі: 4 жыл

Берілетін дәрежесі: 6В04204- “Цифрлық заңгер” – құқық бакалавры

Бағдарлама Қазақстан Республикасында құқықты цифрлық трансформациялауды жүзеге асыруға қабілетті, мемлекеттік қызметте кәсіби қызметті жүзеге асыруға, сот және адвокаттық қызметке, корпоративтік заңгер болып жұмыс істеуге, бизнесті құқықтық сүйемелдеуге дайын теориялық білімі мен қолданбалы дағдыларының берік базасы бар цифрлық заңгерлерді даярлауға бағытталған.

6В04204 – “Цифрлық заңгер” білім беру бағдарламасының міндеттері

-білім алушылардың цифрлық құқықтың негізгі проблемалары, IT-саладағы отандық және шетелдік заңнаманы дамытудың негізгі үрдістері туралы терең ғылыми және практикалық құқықтық білім алуы;

– білім алушылардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы ақпараттық және цифрлық заңнамасында бағдарлау дағдыларын игеруі;

– білім алушыларды цифрлық құқықтар мен цифрлық құқықтар бойынша туындайтын қатынастарды реттеу бөлігінде халықаралық заңнамамен таныстыру.

Оқудан кейінгі перспективалар

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері құқық қорғау органдары, мемлекеттік билік пен басқарудың атқарушы және өкілді органдары, байланыс, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласында жұмыс істейтін мемлекеттік органдар мен бизнес-құрылымдарда, коммуналдық және мемлекеттік емес кәсіпорындар, технологиялық стартаптардың заң бөлімшелерінде, адвокаттар алқалары, нотариаттық палаталар, ҚР Ұлттық Банкі және екінші деңгейдегі банктер болып табылады, сақтандыру, аудиторлық және коллекторлық компаниялар, ҚР Жоғарғы Соты, облыстық және оларға теңестірілген соттар, аудандық және оларға теңестірілген соттар.

Түлектер сонымен қатар заң ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін оқуын жалғастыра алады.

Құқық саласындағы ББ профессорлық-оқытушылық құрамы-бұл оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу мәселелерін, сондай-ақ тәрбие жұмысына қатысты аспектілерді шеше алатын мықты әрі ұйымшыл ұжым.

Кафедра білім беру процесі мен ғылыми-зерттеу жұмысының ішкі істер органдарының практикалық қызметімен байланысын қамтамасыз етеді. Ғылыми жұмысты кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы университеттің және кафедраның ғылыми қызметінің жылдық жоспарларына сәйкес жүзеге асырады. Кафедраның ПОҚ-ның ғылыми еңбектері мен мақалалары отандық және шетелдік басылымдарда, ғылыми еңбектерде жарияланады. Кафедрада қызметкерлердің біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінеді. Жыл сайын кафедра оқытушылары түрлі бағыттар бойынша біліктілікті арттыру курстарына қатысады.

Кафедраның педагогикалық құрамы (ПОҚ) және институт басшылығы осы мақсаттар мен нәтижелерге қол жеткізу бойынша үлкен жұмыс жүргізуде. Мәселен, соңғы 10 жылда Шымкент қаласы мен Түркістан облысы бойынша “Құқықтану” мамандығы бойынша түлектерді кәсіби даярлау сапасы бойынша біріншілік сақталуда және біздің студенттердің 72% – ы оқу бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылды.

“Құқық” кафедрасының білім беру қызметінің әртүрлі жылдарында кафедра меңгерушілері елеулі ғылыми және әдістемелік үлес қосты: заң ғылымдарының кандидаты, доцент Слепцов Игорь Викторович (1994-1999ж.ж.); аға оқытушы Нарбекова Тамара Мамырбековна(1999 – 2009ж. ж.).

Әр жылдары кафедрада көптеген жоғары кәсіби мамандар жұмыс істеді, атап айтқанда аға оқытушы Васко В. В. (1995-2000.жыл.), КСРО КГБ бұрынғы қызметкері Геральд Г. А. (1995-2006ж.), адвокаттар мен мамандар: Ж. А. Бакирова, О. М. Русина, Т. Нұржанов, Б. А. Құрмашев, Л. Р. Асилбекова, А. А. Мамраева, г. К. Емешова, п. т. Садуахасова, Е. Мейрбеков, М. А. Саидова, кандидаттар заңды ғылымдар – Сақтағанова И. С., Нұртазин Е. К., заң ғылымдарының докторы, профессор Мицкая Е. В..

2023 жылдан бастап “Құқық” кафедрасын PhD Абдикеримова Айнур Абдихадировна  басқарады.

Кафедраның ПОҚ 2023-2024 оқу жылына 41 оқытушыны құрайды, оның ішінде ПОҚ-ның 51 пайызы ғылыми дәрежеге ие: бір заң ғылымдарының докторы, профессор Балабиев К. Р.,  з.ғ.к. профессор Шайбеков К., PhD докторлар-Абдикеримова А. А., Аманкешұлы Д., Озенбаева  А.Т., ғылым кандидаттары, доценттер-Сеитова Р. М. Абилезов Е.Т. Сабиров А.И., оның ішінде заң ғылымдарының кандидаттары, аға оқытушылар Журинов М., Қарамырза Ж.Т., Бейсембаева А., Қаратаев Т., Шеримова Н.Ш., Узденова И.Д., Әлімбет Л.Б. Байтанаев Е., Мұхаметқалиев Н. Ж., Сансызбайқызы С., Моминбекова А.К.,  аға оқытушылар мен құқық магистрлері Нарбекова Т., Қаныбеков А., Мамраева А., Кашкынбекова у., Бейдиева А., Құралбаева Ш., Айдарбеков А., Асилбекова Л., Медеубек З., Абдухаимова А..

Кафедраның ПОҚ институттың және кафедраның миссиясына сәйкес оқытудың озық әдістерін, технологияларын пайдалана отырып, еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті “құқық”бакалаврларын дайындайды.

Материалдық-техникалық база:

Осы криминалистік лабораториялар студенттер үйренеді, жұмыс істеу және қолдану криминалистикалық техника мен құрал-жабдықтар. Сот залында студенттер жүргізеді, ойын сот процестері бойынша азаматтық және қылмыстық істер

“Құқық” кафедрасының профессорлық — оқытушылық құрамы  2023-2024 оқу жылы:

Аты-жөні

Қызметі

Ғылыми дәрежесі және атағы

1.

Абдикеримова А.А.

Кафедра меңгерушісі 

PhD

2.

Балабиев Қ.

қауымдастырылған профессор (доцент)

з.ғ.д.

3.

Сеитова Р.М.

қауымдастырылған профессор (доцент)

з.ғ.к.

4.

Нарбекова Т.М.

аға оқытушы

маман

5.

Бейсембаева А.

аға оқытушы

з.ғ.к.

6.

Сансызбайқызы С.

аға оқытушы

з.ғ.к.

7.

Бейдиева А.

аға оқытушы

магистр

8.

Байтанаев Е.

аға оқытушы

з.ғ.к.

9.

Абилезов Е.Т.

қауымдастырылған профессор (доцент)

з.ғ.к.

10.

Мухаметкалиев Н.Ж.

аға оқытушы

з.ғ.к.

11.

Шеримова Н.Ш.

аға оқытушы

з.ғ.к.

12.

Узденова И.Д.

аға оқытушы

з.ғ.к.

13.

Каныбеков А.

аға оқытушы

магистр

14.

Мамраева А.

аға оқытушы

маман

15.

Кашкынбекова У.

оқытушы

магистр

16.

Куралбаева Ш.

аға оқытушы

магистр

17.

Айдарбеков К.

оқытушы

магистр

18.

Асилбекова Л.Р.

оқытушы

маман

19.

Медеубек З.Т.

аға оқытушы

магистр

20.

Абдухаимова А.О.

оқытушы

магистр

  21.

Туракулова Л.Р.

аға оқытушы

э.ғ.к.

22.

Демеубаева А.

аға оқытушы

э.ғ.к.

  23

Аманкешұлы Д.

аға оқытушы

PhD

24

Ахмет С.Ү.

аға оқытушы

магистр

25

Әлімбет Л.Б.

аға оқытушы

з.ғ.к.

26

Жайлауова А.Ш.

аға оқытушы

маман

27

Журинов М.

аға оқытушы

з.ғ.к.

28

Кансеитова А.К.

оқытушы

магистр

29

Озенбаева  А.Т.

қауымдастырылған профессор (доцент)

PhD

30

Оракбаева Э.Н.

аға оқытушы

магистр

31

Сабиров А.И.

қауымдастырылған профессор (доцент)

з.ғ.к.

32

Каратаев Т.Ж.

аға оқытушы

з.ғ.к.

33

Қарамырза Ж.Т.

аға оқытушы

з.ғ.к.

34

Дәулеткелдіқызы Д.

аға оқытушы

фил.ғ.к.

35

Моминбекова А.К.

аға оқытушы

з.ғ.к.

36

Шайбеков К.

профессор

з.ғ,д.

Өндірістен шақырған мамандар

Аты-жөні

Қызметі

Ғылыми дәрежесі және атағы

Негізгі қызметі

1.

Арипханов У.

оқытушы

магистр

Сот зерттеу институтының директоры

2.

Дутбаев А.Е.

оқытушы

маман

Шымкент қалалық адвокаттар алқасының мүшесі

3.

Арутюнян Э.

аға оқытушы

магистр

Шымкент қалалық адвокаттар алқасының мүшесі

4.

Оразкулова Н.А.

оқытушы

маман

Медиация, құқық және психологиялық қолдау орталығының жетекшісі

5.

Баймуратов С.Ш.

оқытушы

маман

Шымкент қалалық адвокаттар алқасының төрағасы

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік етіп, PhD докторы — Абдикеримова а. А. — гуманитарлық факультеттің деканы мен оқытушылары үлкен жұмыс тәжірибесі бар, құқық қорғау органдарында, заң ғылымдарының кандидаты , аға оқытушы Ахмедов Э. М., заң ғылымдарының кандидаты, доцент Сеитова Р. М. және басқа.

Кафедраның оқытушыларының “Құқық” жолымен жүргізіледі ғылыми зерттеулер жүргізу, халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар, “дөңгелек үстелдер”, семинарлар өткізу, бекітілген тақырып бойынша “ғылыми зерттеудің Теориялық-методологиялық проблемаларын талдау мемлекеттік-құқықтық қатынастың заңнамалық базасын қамтамасыз ету” ҚР – да ұтқырлық шеңберінде дәріс оқу үшін студенттерге бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізеді шақыра отырып, көрнекті ғалымдары мен жетекші мамандары Қазақстан республикасының және шет елдердің (Ресей,

Қырғызстан, Өзбекстан), сондай-ақ ұжымдық монография жарияланған зерттеу нәтижелері бойынша.

Ғылыми жетекшісінің аты-Жөні

Бағыты мен тақырыбы ғылыми-зерттеу

Ф. И. О.

студенттер

тобы

Күтілетін ғылыми – тәжірибелік нәтижелері

(жоспарынан СҒЗЖ)

Қол жеткізілген ғылыми – тәжірибелік нәтижелері

1

Нарбекова Т. М.

Қазақстан Республикасындағы неке шартының құқықтық жағдайы

Абдиманапов А. Б., Бәкір, Н. С

Мизам Н. Н,

Оқ 17-2

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

2

Қаныбеков Ә. Ш.

Құқық қорғау органдарының сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы жүргізілетін негізгі шаралары

Ахметова Диляфуз Маратжанқызы

Оқ 19-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

3

Кашкынбекова Н. У.

Отаров К. А

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес оның алдын алу шаралары

Ахметжанов Б., Нарбаев Х

Заңды 18-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

4

Бейсембаева А. А.

Сыбайлас жемқорлық және оның қылмыстық құқықтағы көрінісінің технологиялары

Мамыр А,Әліхан А. У Юк 20-қосымша

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

5

Бейдиева А. Н. Мұхаметқалиев Н.Ж

ҚР жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудың технологиялары

Алтаев Е., Насырова Ұ

Оқ 20-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

6

Бейдиева А. Н. Мұхаметқалиев Н.Ж

Азаматтық іс жүргізудегі тиісті және тиісті емес тараптар

 

Әшірова А., Тілеубай. Д. Балхабекұлы Ж Оқ 18-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

7

Байтанаев Б. Е.

Шығу тегі нотариаттың құқықтық институт ретінде пайда болуының тарихи алғышарттары

Әбдіжаппар А., Дәулет. Д., Кусенгалиев Н. М Юк 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

8

Жаналиева А. Ж.

Аға Оқытушы Узденова И. Д.

Өзекті мәселелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қазақстан республикасында

Бахарева А. С. бағ. Чуприна М. С.

Нарбаев Н.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

9

Мамраева А. А.

Тасымалдау шарты бойынша құкықтық мәселелер мен тараптардың жауапкершілігі

Бәкір Қ., Атабаев Б, Мейірман Е

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

10

Абдухаимова А. М

Исмаилов А. А.

ҚР мемлекеттік органдарының жүйесінде прокуратура органдары

Бабахан Н, Әсілхан Ж

Оқ 18-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

11

Татимова М. Н

Білім мен ғылымның рөлі үшін жастарды анықтайтын факторлар мемлекеттің гүлденуіне

Гуламова З.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

12

Ахмедов Э. М.

Қазіргі жастардың өзекті проблемалары мен оларды шешу жолдары

Гуламова З.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

13

Адирбаева А. А.

Соттың медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануы

Даулетбаев О. Д. Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

14

Асилбекова Л. Р.

Сыбайлас жемқорлық қылмыскердің тұлғасын зерттеудің психологиялық тәсілдері

Жақып М.

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

15

Қаныбеков Ә. Ш.

Балабиев К. Р.

Қылмыстық теріс қылықтар үшін жаза тағайындаудың ерекшеліктері

Жауынбаева А. Қ.

Оқ 19-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

16

Куралбаева Ш. У.

Қазақстан республикасында парламент палаталарының сайлау кезеңдері

Жайлаухан. А., Залихов Р. Оқ 19-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

17

Айдарбеков Қ.А.

Құжаттарды техникалық-криминалистикалық зерттеудің негізгі мәселелері

Жүніс А. К. Сағат М. С. Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

18

Қаныбеков Ә. Ш.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтарын сот өндірісінде қараудың кейбір ерекшеліктері

Қалман А,

Раушан Г

Оқ 19-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

19

Абдикеримова А. А.

Кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі

Лесбекова Ш. Н.

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

20

Сансызбайкызы С

Кепілпұл қамтамасыз ету тәсілі ретінде міндеттемелерді орындау

Лес С. С., Молдабек Х. С., Сағат. М.

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

21

Кашкынбекова Н. У.

Жаманқараев Ғ.С.

Азаматтық құқық және құқықтық қатынасындағы негіздемелердің туындауы.

Лесбекова Ш, Мейірман Е

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

22

Абдімәжіт Қ.Б.

Сеитова Р. М.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізудегі күдіктінің құқықтарын қамтамасыз ету қағидасын жүзеге асырудың технологиялары

Мудинов У. У., Рахымбердиев Д. Б.

Оқ 18-5

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

23

Жаналиева А. Ж.

Аға Оқытушы Узденова И. Д.

Дамыту құқықтық негіздерін кәсіпкерлік, қр мателиалам президентінің жолдауы

Миркаримова Л. Филатова Ю. К. С.

Железнов, М. К.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

24

Бейсембаева А. А.,

Сыбайлас жемқорлық ұғымы және оның криминологиялық және қызметтері

Мамыр А,Әліхан А. У Юк 20-Қосымша

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

25

Абдухаимова А. А.

Прокурорлық қадағалаудағы нормативтік құқықтық актілері

Молдабай Т, Сапаралыұлы Бастап Оқ 18-2

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

26

Қаныбеков Ә. Ш.

Лауазымды тұлғаның ұғымы мен саламатты ұрпақ

Махамбет Аружан Талғатқызы

Оқ 19-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

27

Накишев А.Н.

Құқықтық ынталандыру правопримирительной қызметі адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі сот талқылауы сатысында.

Мащенко Шықты Александр

Заңды 18-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

28

Абдімәжіт Қ.Б.

Адамның негізгі құқықтарын қамтамасыз етудің конституциялық-құқықтық тетігі

Насирова Ұғылай Рахманбердіқызы

Оқ 20-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

29

Абдімәжіт Қ.Б.

Қазақстан республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру мен жаңғыртудың негізгі бағыттары

Сейдалы Балнұр Бахытқызы

Оқ 20-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

30

Асилбекова Л. Р.

Мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлар

Спатаева Махаббат Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

31

Адирбаева А. А. Каратев, “Амӛз”

Жемқорлыққа қарсы заңдарға сараптама жүргізу ерекшеліктері.

Сейфулла С. М. Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

32

Бейдиева А. Н.

Кәмелетке толмағандардың азаматтық процеске қатысу ерекшеліктері

Сатыбалды А., Сауытбек Отырып,Мұхымбек Б.

Оқ 18-5

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

33

Накышов Н.Н.

Өзектілігі ғылым министрлігі қылмыстық-іс жүргізу құқығын жетілдіру, жұмыс сапасын анықтау органдарының, алдын ала тергеу, прокуратура және сот

Таубай А. Б Юр 18-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

34

Мамраева А. А.

ҚР азаматтық заңнамасы бойынша рента және өмір бойы асырауда ұстау шартының технологиялары

Түгелбай С. А.,

Құрасов М, Б, Залихов Р .Э

Оқ 19-3

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

35

Куралбаева Ш. У.

Тұрғараев М. Б.

Қазақстан Республикасында мәслихат сайлауын өткізу ерекшеліктері

Тілеубай А., Ералхан Е., Абдуллаева Б.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

36

Куралбаева Ш. У.

Қазақстандық парламентаризмнің қалыптасу тарихы

Төлегенов Б.

Оқ 19-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

37

Куралбаева Ш. У.

Парламенттің атқарушы билік тармақтарымен диплом жұмысын оқу-қатынасы

Ураков М. Р.

Оқ 19-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

38

Айдарбеков Қ.А.

Қарыз несие алу шартарындағы негіздемелердің туындауы

Хансеитов Сұлтанбейбарыс,

Жұматай Әміреев Серік

Оқ 17-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

39

АбдухаимоваА.М.

Прокурордың мәртебесі өкілеттіктері және қызметінің кепілдігі

Шіркітбай А. Қ

Оқ 18-1

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

40

Абдімәжіт Қ.Б.

Ұйымдасқан қылмысты криминологиялық зерттеудегі жүйелі көзқарас

Ысқақ Е. А. Назарбек А.Қ

Оқ 18-5

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

41

Бейсембаева А. О.

Жылжымайтын мүлік жалдаудағы мазмұнын нысаны

Бердіқұл. Д., Алтынбек А

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

42

Бейсембаева А. О.

Бұлтартпау шараларын таңдау тәртібі,өзгертілу

Жақсыбай А.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

43

Мамраева А. А.

ҚР азаматтық заңнамасы бойынша рента және өмір бойы асырауда ұстау шартының технологиялары

Елибоева А. Е., Түгелбай С. А.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

44

Мамраева А. А.

Қазақстанда сандық жүйенің даму үрдісін жеделдету негіздері

Раушан Г. Н., Серік А. Ж.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

45

Мамраева А. А.

Тасымалдау шарты бойынша құкықтық мәселелер мен тараптардың жауапкершілігі

Раушан Г. Н., Серік А. Ж.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

46

Мамраева А. А.

Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық әнет мәселелері

Елибоева А. Е., Түгелбай С. А.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

47

Абдухаимова А. М

Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының субъектілері мен объектілері

Әкімхан Ә.С., Амангелді Т. Б

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

48

Абдухаимова А. М.

Сақтау шартын құрудағы басты мәселелер

Мекенбай Н.Ж., Байыс Б. М.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

49

Абдімәжіт Қ.Б.

Қазақстан республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуды құқықтық реттеудің негіздері мен бағыттары, құқықтық аспектілері

Сейдалы Б. Б., Айдарбек А. Б.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

50

Абдімәжіт Қ.Б.

Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізудегі тергеу әрекеттерінің бір түрі ретіндегі жауап алудың жалпы отырысы

Шәймерденов Н.Б Мұхымбек Б. С.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

51

Бейдиева А. Н.

Сот ісін жүргізудің тікелей, ауызша және үздіксіз болу қағидалары

Базарбай Ә., Жауынбай А.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

52

Адирбаева А. А.

Қазақстан республикасында жаңа жағдайдағы экономикалық даму: кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламалары

Лесбекова Ш. Н., Жүніс А. К.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

53

Кашкынбекова У. Н.

Әртүрлі түрдегі мекемелерде жазаны орындау ерекшеліетері

Лесбекова Ш. Н., Бәкір Ә.С.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

54

Кашкынбекова У. Н.

Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылардың құрамы

Сейфулла С. М., Икрам Д. С.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

55

Куралбаева Ш. У.

Қазақстан Республикасының президенті мен парламентінің оспанхан байланысының ерекшеліктері

Түгелбай С., Сансызбай. Т., Серік А. Ғ

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

56

Куралбаева Ш. У.

Парламенттік биліктің сот тармақтарымен оспанхан байланысының ерекшеліктері

Махамбет А. Т., Абдукадирова Д. А.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

57

Абдикеримова А. А.

Әкімшілік құқық — жария құқық саласы ретінде

Атабаев Б. Б., Сағат М. С.

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

58

Бейдиева А. Н.

Азаматтық іс жүргізудегі сот мәжілісінің хаттамасы

Жүніс А., Қалдыгөз. А.,

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Баяндама студенттік ғылыми конференцияның мақалалар жариялаумен еңбектер жинағында

Қорытынды:

Басшылық СҒЗЖ бойынша жүзеге асырылды 58 ғылыми зерттеулер тақырыптары. Жоспар бойынша 2020 жылға қарастырылған 58 студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының тақырыптары, яғни орын жоспарды асыра орындау. 2019 жылы басшылығы СҒЗЖ бойынша жүзеге асырылды 41 тақырып. Осылайша, 2020 жылға салыстырғанда 2019 жылмен салыстырғанда едәуір санының артуы сонымен СҒЗЖ.

17.09.2021 жылы Юк 19-1,3 топтарына «Адвокатура» сабағынан «Адвокаттың міндеттері мен құқықтары» тақырыбында «Құқық» кафедрасының пән оқытушысы Л.Р. Асилбекованың ұйымдастыруымен университетіміздің түлегі адвокат Сейдахметов Жамалмен бинарлы лекция өтті. Лекция барысында студенттер толғандырған сұрақтарға жауап берілді және де адвокат қызметінің ерекшелігі түсіндірілді.

 

«Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі Қаныбеков Әділбек Шиленбаевич «ҚР қылмыстық құқық» пәні бойынша «Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар» тақырыбында Юк 19-1,3 топ студенттерімен онлайн форматында ашық сабақ өткізді. Ашық сабақ қазіргі қоғамдағы басқару тәртібіне қарсы қылмыстарға байланысты мемлекеттік органдарды басқару әрекетіне байланысты өкімет өкілдері мен басқа адамдарға қарсы қылмыстар, Қазақстан Республикасының шекарасының мызғымастығына қол сұғатын қылмыстар, ресми құжаттар мен мемлекеттік наградалардың айналым тәртібіне қарсы қылмастар, әскери қызметке шақыру тәртібіне қарсы қылмыстар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне қарсы қылмыстар, басқару тәртібін қамтамасыз ететін жекелеген ережелерге қол суғатын қылмыстардың мән-жайларын, түрлерін, топталуын және құрамын толығымен ашуға бағытталған. Оқу- әдістемелік бөлімінің меңгерушісі Л.Игнашова және кафедра оқытушылары қатысып, өз пікірлерін білдірді.

Кафедрада құрылған студенттік клуб “Эрудит”.

Қол жеткізу студенттік клуб “Эрудит”:

· 2020 олимпиадаға ұйымдастырған республикалық қауымдастығы медиаторлардың Рөлі “атты медиация институтын нығайту “Отбасы” жоо-ның арасында Шымкент қаласының 10-жылдығына орай, Қазақстан Республикасының Заңы қабылданған “медиация Туралы” қатысып, жүлделі орындарға командасы “Мардан қырандары” кафедрасы “Құқық” институт

· I орын бойынша пәндік олимпиадаға конституциялық құқық 2019 жылы (г. Шымкент, ОҚМУ. М. Әуезов);

· Пәндік олимпиада 2017 жылғы I орын (ХГТУ Шымкент қ.);

· II орын бойынша пәндік олимпиадаға Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 2017 жылы (АИУ Шымкент қ.);

· 2017 жылы II орын Брейн-ринг ҚР заңнамасын білу “сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ТУРАЛЫ” және Мемлекеттік қызметке іскерлік әдеп кодексін (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: департаменті мемлекеттік қызмет жөніндегі Агенттігі мен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті Оңтүстік Қазақстан облысы)

Мақсаты студенттік клуб “Эрудит” -тартуға қабілетті және дарынды студенттерді ғылыми іс-шараларына, әлеуметтік жобаларға, олимпиадаларға қатысу, өткізілетін студенттер арасында Қазақстанда және шетелде.

Бойынша мамандар дайындайды білім беру бағдарламасы 6В04201 – “Право”.

Оқу мерзімі: күндізгі — 4 жыл, күндізгі қысқартылған оқу формасы-3 жыл, жеделдетілген күндізгі оқу формасы-2 жыл.

Табысты аяқталғаннан кейін толық курс бойынша білім беру бағдарламасы” 6В04201 – “Құқық” түлектеріне бакалавр академиялық дәрежесі беріледі құқық.

Білім беру бағдарламасы бойынша 6В04201 – “Құқық” бакалаврлар келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындайды:

· ұйымдастыру-басқару қызметі мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Қазақстан Республикасы;

· құқық қорғау қызметі, ішкі істер органдарында, ұлттық қауіпсіздік, прокуратура, сот мекемелері және т. б.;

· заңды және консультациялық қызметтер кеңесшісі, адвокат есебінде;

· оқу орындарында педагогикалық қызмет, орта және орта кәсіптік білім беру.

Қазіргі уақытта кафедра бойынша білім беру бағдарламасы 6В04201 – “Право”.

Көп жылғы еңбегі үшін институт қабырғасында мардан Сапарбаев, белсенді қызмет конференцияларға, олимпиадаларға деңгейінде Республика, облыс, қала, сондай-ақ, соғыста көрсеткен ерлігі үшін жақсы сапасын әр түрлі қоғамдық жұмыстарға оқытушылар, магистрлер құқық Абдухаимова Алтынай Маликовна,Куралбаева Шолпан Умуралиевна шешімімен “қоғамдық бірлестігінің QURMET-Abyroi, Birlik” медалімен “қр білім беру ісінің Үздігі”.

Астана қаласында Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың “Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары” атты Қазақстан халқына арналған жолдауын білім беру саласының мамандары арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен “ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК ПЕДАГОГІ” атты республикалық байқауға қатысып жеңімпаз атанған “Құқық” кафедрасының көп жылдық жұмыс өтілі бар аға оқытушы, адвокат Мамраева Ақмарал Абдихалиловна және оқытушы, медиатор Асилбекова Лазатхан Рузиллаевнаны Құттықтаймыз💐💐💐

12.11.2021 жылы «Құқық» БББ білім алушылары «Біздің IT әлем» атты университет қабырғасында «АТ және Дизайн» кафедрасының ұйымдастыруымен зияткерлік ойынға қатысып, сайысқа түскен командалар ішінен білімділігі мен тапқырлығымен көзге түсіп жүлделі 1 орын 1 курс білім алушылары «Zoomers» тобы иеленді, 2 орынды 2 курс білім алушылары «Жас программист» тобы иеленді.
Арнайы сертификаттармен марапатталды.

«Республикалық медаторлар қауымдастығы» заңды тұлғалардың бірлестігінің ұйымдастыруымен   кафедрамыздың оқытушысы Асилбекова Лазатхан Рузиллаевна «ЖАЛПЫ МЕДИАЦИЯ КУРСЫ»  медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша оқуды табысты аяқтап, сертификат пен ҚР «Медиация туралы» Заңының талаптарына сәйкес сертификатталған  «КӘСІБИ МЕДИАТОР» куәлігіне ие болды.

Университеттің ҚҰҚЫҚТАНУ білім беру бағдарламасының 1 – курс білім алушыларына Ашық сабақ өтті. Тақырыбы: Құқыққа сай жүріс-тұрыс, құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік. Заңдылықты және құқықтық тәртіпті нығайту жолдары. Сабақ барысында презентация, сұрақ-жауап, түрлі ойындар, тест, кроссвордттар қолданылды.
Сабақтың мақсаты:
-Құқықтық сауаттылықты арттыру.
-Тәрбиелік.
-Құқықтық сана мен мәдениетті қалыптастыру.
Сабақты өткізген – заң ғылымының кандидаты, Сабиров Әуелхан Ильясханұлы

Білім алушыларды оқу жылына бекітілген тәлімгерлік жоспардағы мәдени іс шараларға қатыстыру аясында Шымкент қалалық әзіл-сықақ және сатира театрында «КАРАНТИНДЕГІ ҚЫЗЫҚТАР» атты спектакліне «Құқық» БББ білім алушылары барды. Қойылымнан кейін білім алушылар «Театрға бару –мереке, театр – рухани азық алар алтын босаға» екенін, ерекше әсер қалдырғанын айтты.

«Құқық» кафедрасының 2020-2021 оқу жылына  6В030100 (5В030100) – «Құқық» мамандығы бойынша жоспарланған  кафедраның тәлімгерлік жұмыстарының жылдық жоспары жасалып, гуманитарлық факультет кеңесінде бекітілген жоспар бойынша жүзеге асырылды. «Құқық»  кафедрасының тәрбие жұмысы бойынша аға тәлімгер болып  оқытушы Асилбекова Л.Р. тағайындалды. Төмендегі мамандықтар бойынша келесі топ тәлімгерлер бекітілді, олар төмендегідей:

Тәлімгердің аты-жөні

Топтар

Топбасшылар

Топ сағаты өткізілетін уақыты

1

Абдимажит К

Юк 20-1

Насырова У

Әр айдың екінші аптасында бейсенбі    14-00

2

Мамраева А.

ЮК 20-2

Киргизова Д

Әр айдың екінші аптасында бейсенбі    14-00

3

Құралбаева Ш.

Юк 19-1

Жамаладдинова З

Әр айдың екінші аптасында сейсенбі  15-30

4

Бейдиева А.

Юк 19-3

Жауынбаева А.

Әр айдың екінші аптасында бейсенбі  15-30

5

Асилбекова Л.Р.

Юр 19-2

Аскарбек М.

Әр айдың екінші аптасында бейсенбі    14-00

6

Абдухаимова А.

Юк 18-1

ТұрлыбековаА.

Әр айдың екінші аптасында   сәрсенбі  15-00

7

Абдухаимова А.

Юк 18-2

Лесбек Нурила

Әр айдың екінші аптасында   бейсенбі  15-30

8

Адирбаева А.

Юк 18-4

Базарбай Ә.

 Әр айдың екінші аптасында   жұма  15-00

9

Әбдімәжит Қ.

Юк 18-5

Сатыбалды А.

Әр айдың екінші аптасында   жұма        15-00

10

Қашқынбекова Ұ.

Юр 18-3

Таубаева А.

Әр айдың екінші аптасында   сейсенбі   15-50

11

Мамраева А.

Юк 17-1

Ермекова Тоғжан

Әр айдың екінші аптасында сейсенбі  15-30

12

Асилбекова Л.

Юк 17-2

Серікболсын Сейфулла

Әр айдың екінші аптасында бейсенбі  15-30

13

Медеубек З.Т.

Юр 17-3

Абдижаппар А

Әр айдың екінші аптасында бейсенбі    14-00

Тәлімгерлердің бекітілген топтарының тәлімгерлік сағаттарының жоспары құрастырылып, аға тәлімгер мен кафедра меңгерушісімен бекітілді.

 

 1. Оқу процессі барысындағы тәрбие жұмысы

 

      Ұйымдастырушылық іс-шаралар : Топ тәлімгерлері тәрбиелік  жоспарларын  жасады,  28.08.20 ж. кафедраның  №1 хаттамасымен бекітілді. Осы жоспарда қарастырылған  тақырыптар бойынша топ сағаттары өткізіліп баяндамалар жасалды. 18    қыркүйек  2020 жылы       Мардан  Сапарбаев  институтының миссиясы мен бағдарын талқылау мақсатында барлық топтарда бірыңғай онлайн-тәлімгерлік сағаты өтті. Мардан Сапарбаев Институтының жаңа миссиясының мазмұны: инновациялық білім беру технологияларын дамыту және жұмыс берушілермен бірлескен әрекет арқылы сапалы білім беруді қамтамасыз ету Осындай мазмұндағы миссиямен студенттер таныстырылды, ұғымы түсіндірілді.  Бағдарлау: басқарудың тиімді жүйесін ұстана отырып, сондай-ақ оқытуда озық әдістер мен технологияларды пайдалана отырып үздік жоғары оқу орындарының біріне айналу. Осы тақырыпты талқылау барысында студенттер өз үлестері мен жетістіктерін пайдаланып білімдерін арттырумен байланыстырды, студенттер қызығушылықпен қабылдап өздерінің теория білімдерін тәжрібие барысында көрсететіне белсенді сенімділігін білдірді.

12-15 казан аралығында ҚР Ішкі Істер министрлігінің төтенше жағдайлар  комитеті мен  «Отан партиясы» ұйымдастырған Волонтерлық қозғалысқа белсенділік танытып «Құқыктану» кафедрасының  студенттерімен бірлесе отырып еріктілер жұмысымен таныстырылып, оқытып сонында сертификаттар берілді. Конференцияға қатысып, институттан еріктілер ретінде баратын студенттер тізімін беріп, нәтижесінде 5 студент жыл соңына дейін жұмыс жасап 5 студент сертификат алды. Оның ішінде Жауынбаева А. Ыскак Е.,Аширова А., Серков А., Базарбаева А. 

Тәлімгерлер топ студенттерімен толықтай танысып, топ белсенділерін сайлап, бекітілген жоспарға сәйкес түзілген іс-шараларды топ студенттерімен бірге орындады. Кафедраның тәлімгерлік сағаттардың кестесі түзіліп, әрбір тәлімгер сол кестеге сәйкес жоспар бойынша тақырыптық тәлімгерлік сағат өткізді.

 

Іс-шаралар атауы

Күні

Жауапты тұлға

Алынған нәтиже

1

Конституция мерекесі мен Білім күні мерекесіне арналған тәлімлерлік сабақ (онлайн)

02.09.2020ж

Куралбаева Ш.

хаттама № 1 02.09.2020ж

2

Институттың  жарғысы және оқу процесінің ережелерімен, ішкі ережелерімен таныстыру(онлайн)

02.09.2020ж

Абдимажит К.

хаттама № 1 02.09.2020ж

3

Академик М.Сапарбаевтың өмірі және еңбек жолымен таныстыру(онлайн)

02.09.2020ж

Мамраева А.А.

хаттама № 1 02.09.2020ж

4

ҚР Конституциясы, мемлекеттік рәміздерге арналған тәлімгерлік сағатын өткізу (онлайн)

02.09.2020ж

Кашкынбекова У.

хаттама № 1 02.09.2020ж

5

Студентерді институт Жарғысымен, ішкі ережелерімен және оқу процесінің жүргізілу ережелерімен таныстыру(онлайн)

02.09.2020ж

Декан Абдикеримова А., каф.менгерушісі Узденова И.Д., Мамраева А.

хаттама № 1 02.09.2020ж

7

1 – қыркүйек  – Білім күні мерекесі, 30-тамыз Конституция күні    (онлайн)                                                                

03.09.2020ж

 Каныбеков А.

хаттама № 1 03.09.2020ж

8

Студенттерді институттың ішкі ережелерімен, оқу процесімен таныстыру(онлайн)

03.09.2020ж

кураторлар

хаттама № 1 03.09.2020ж

9

Белсенді студенттерді сайлап, топ басшыларын тағайындау(онлайн)

03.09.2020ж

 1-курс кураторлары

хаттама № 1 03.09.2020ж

10

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 1 қыркүйек 2020 жылғы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауын талқылау (онлайн)

15.09.2020 ж.

Айдарбеков К

Хаттама №2 15.09.2020ж

11

 «Нұр Отан» партиясы 2015 – 2025 жылдарға арналған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бағдарламасына сәйкес жоспар құру, тәлімгерлік сағаттар жүргізу барысында студенттерге түсіндіру (онлайн)

05.10.2020ж

Каныбеков А.

Хаттама №3 05.10.2020ж

12

Студенттер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және құқықтық тәрбие беру мақсатында мамандардың қатысуымен кездесу ұйымдастыру (онлайн)

08.10.2020ж

Адирбаева А

Хаттама №3 08.10.2020ж

13

Студенттердің өзін-өзі басқару мен өзін-өзі тәрбиелеу мәселелері бойынша тәлімгерлік сағаттар жүргізу (онлайн)

08.10.2020ж

Абдухаимова А

Хаттама №3 08.10.2020ж

14

«Діннің қазіргі Қазақстандағы атқаратын ролі» тақырыбында тәлімгерлік сағат(онлайн)

10.10.2020ж

Каныбеков А

Хаттама №3 10.10.2020ж

15

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауын талқылау. (онлайн)

9.10.2020ж

Бейдиева А

Хаттама №3 09.10.2020ж

16

Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы туралы жоспардан тыс тәлімгерлік сабақ өткізілді. Жолдау толығымен талқыланып, толық әр тарауына талдау жасалынды (онлайн)

10.10.2020ж

Каныбеков А

Хаттама №3 10.10.2020ж

17

Студенттердің өзін-өз басқару мен өзін-өзі тәрбиелеу мәселелері бойынща тәлімгерлік сағат (онлайн)

13.10.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №3 13.10.2020ж

18

Топ студенттерін институт кітапханасы жұмыстарымен таныстыру (онлайн)

25.10.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №3 25.10.2020ж

19

Студенттердің сабаққа қатысуы мен үлгерімі, спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, студенттердің оқу ғимаратындағы тәртібі мен киіну мәдениеті тақырыбында тәлімгерлік сағат (онлайн)

27.10.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №3 27.10.2020ж

20

«Салауаттылық-денсаулық кепілі» атты тәлімгерлік сабақ өткізілді. (онлайн)

06.11.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №4 06.11.2020ж

21

Салауатты өмір салтын қалыптастыру және құқықтық тәрбие беру мақсатында «Салауаттылық – денсаулық кепілі» атты тәлімгерлік сағат (онлайн)

06.11.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №4 06.11.2020ж

22

Академик Мардан Сапарбаевтың өмірі және еңбек жолымен студенттерді таныстыру(онлайн)

09.11.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №4 09.11.2020ж

23

Оқу процесі барысындағы тәрбие жұмысы, сабақ үлгерімі, оқу процесінің сапасы тақырыптарында сұхбат жүргізу(онлайн)

12.11.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №4 12.11.2020ж

24

Бекітілген кестеге сәйкес тәлімгерлік сағаттардың өткізілу барысын қадағалау(онлайн)

13.11.20120ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №6 13.11.2020ж

25

«Студенттерге адамгершілік тәрбие берудегі отбасы мен ЖОО-ның ролі» тақырыптары бойынша  дебат сабағы институт кафедралар арасында студеттер сайысқа қатысты

16.11.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №6 16.11.2020ж

26

1 желтоқсан – тұңғыш Президент күні «Ел таңдаған Елбасы»  тәрбиелік іс-шара өткізілді (онлайн)

02.12.2020ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №7 02.12.2020ж

27

«Тәуелсіздік деп соғады жүрегім» тәлімгерлік сағаты(онлайн)

14.12.20120ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №7 14.12.2020ж

28

1,2,3,4 курстардардағы барлық топтарға қысқы емтихан сессиясының барысын қадағалау (онлайн)

21.12.2020ж

Жауапты топ тәлімгерлері

Хаттама №7 21.12.2020ж

29

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін, егемендігі, жаңа жыл мәселелерін өткізу шаралары (онлайн)

22.12.2020ж                 

топ тәлімгерлері

Хаттама №7 15.12.2020ж

30

Әр аптада студенттердің апталық оқу үлгерімін саралап қадағалау

23.12.2020ж                 

топ тәлімгерлері

Хаттама №7 15.12.2020ж

31

ЮК-17-1,2,ЮР 17-3 тобының студенттерінің ата-анасымен байланыс орнату

24.12.2020ж

Бітіруші топ тәлімгерлері

Хаттама №7 15.12.2020ж

32

2 жарты жылдықта ЮК 19-1,2,3,4 тобының студенттерімен жемқорлыққа қарсы түсіндірме жұмыстарын өткізу

25.01.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №8

26.01.2021ж

33

Таза сессия тақырыбында студенттердің ой бөлісуі (онлайн)

26.01.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №8

27.01.2021ж

34

“Жемқорлық және адалдық алаңы” деген ұғымды түсіндіріп, пайда болу  жағдайлары жайлы түсінік  қалыптастыру (онлайн)

05.02.2021ж

Асилбекова Л.Р.

Хаттама №9

06.02.2021ж

35

Студенттердің көзқарастарын білдіріп, дүниетанымдарын кеңейту. Өз ойларын еркін жеткізе білу қабілеттерін дамыту (онлайн)

12.02.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №9

13.02.2021ж

36

Студенттерді өз мемлекетіне жауапкершілікпен қарау және әділдікке тәрбиелеу. Патриоттық тәрбие қалыптасу тақырыбына тәрбие сағатын өту (онлайн)

22.02.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №9

23.02.2021ж

37

Короновирус туралы мағлұматтармен студенттерге таныстыру (онлайн)

24.02.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №9

25.02.2021ж

38

Короновирустың белгілерінен сақтану үшін тәрбие сағаты өтті (онлайн)

26.02.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №9

28.02.2021ж

39

8-наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай топ студенттерімен мерекелік іс-шара өткізілді

5.03.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

12.03.2021ж

40

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс шара

11.03.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

12.03.2021ж

41

Наурыз мерекесіне орай онлайн концерт өткізілді

20.03.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

20.03.2021ж

42

Қазақстанда ұлттық ғашықтар күніне арналған тәлімгерлік сағат өтті

12.04.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

12.04.2021ж

43

Бітіруші курс студенттері үшін Бос орындар жәрменкесі өтті

12.04.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

13.04.2021ж

44

Дүниежүзілік өнер күніне орай студенттерге есіне салу жұмыстары жүргізді (онлайн)

15.04.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

15.04.2021ж

45

Жастардың өзекті мәселелері бойынша конференциялар онлайн жүйеде өтілді (онлайн)

19.04.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

20.04.2021ж

46

 «Құқық» кафедрасының  ұйымдастырылуымен 3-ші республикалық ЖОО арасында «Менің таңдауым» атты жастар сауалнамасы өтті.

22.04.2021 ж.

топ тәлімгерлері

Хаттама №10

23.04.2021ж

47

1мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесіне арналған тәлімлерлік сабақ(онлайн)

04.05.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №11

04.05.2021ж

48

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні тәлімгерлік сағаты(онлайн)

06.05.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №11

06.05.2021ж

49

9 мамыр – Жеңіс күні тәрбиелік іс-шара өткізілді (онлайн)

10.05.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №11

10.05.2021ж

50

2ші аралық бақылау, жазғы сессия туралы тәлімгерлік сағат өтті

11.05.2021ж

топ тәлімгерлері

Хаттама №11

11.05.2021ж

51

Пандемия жайлы акпараттар. Короновирус инфекциясы жайында жана уйгарым топ студенттері хабардар болды

20.05.2021ж

топ тәлімгерлері онлайн

Хаттама №11

20.05.2021ж

 

 

 

 

 

 

Сонымен қатар «Құқық» кафедрасында тәрбие жұмысы бойынша ашық сабақтар өтілді:

 

Тәлімгердің аты-жөні

Тобы

Өткізу күні

Ашық тәлімгерлік сағат тақырыбы

Ашық тәлімгерлік сағатқа қатысқан оқытушылардың аты-жөні

1

Абдимажит К

Юк 20-1

24.09.2020ж

Қазақстанда ұлттық ғашықтар күніне арналған тәлімгерлік сағат өтті

Узденова И.Д.Бейдиева А Адирбаева А, Кашкынбекова У Каныбекков А Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш.

2

Мамраева А.

Юк 20-2

05.10.2020ж

“Жемқорлық және адалдық алаңы” деген ұғымды түсіндіріп, пайда болу  жағдайлары жайлы түсінік  қалыптастыру (онлайн)

Узденова И.Д.Бейдиева А Адирбаева А, Кашкынбекова У Каныбекков А Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш.

3

Құралбаева Ш.

Юк 19-1

15.11.2020ж

6 желтоқсан Прокуратура күніне орай студенттерге есіне салу жұмыстары жүргізді (онлайн)

Узденова И.Д.Бейдиева А Адирбаева А, Кашкынбекова У Каныбекков А

4

Бейдиева А.

Юк 19-3

13.11.2020ж

Жастардың өзекті мәселелері бойынша конференциялар онлайн жүйеде өтілді (онлайн)

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

5

Асилбекова Л.Р.

Юр 19-2

19.04.2021ж

 «Құқық» кафедрасының  ұйымдастырылуымен 3-ші республикалық ЖОО арасында «Менің таңдауым» атты жастар сауалнамасы өтті.

Узденова И.Д.Бейдиева А Адирбаева А, Кашкынбекова У Каныбекков А Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш.

6

Абдухаимова А.

Юк 18-1

14.12.2020ж

1мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесіне арналған тәлімлерлік сабақ(онлайн)

Узденова И.Д.Бейдиева А Адирбаева А, Кашкынбекова У Каныбекков А

7

Абдухаимова А.

Юк 18-2

03.02.2021ж

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні тәлімгерлік сағаты(онлайн)

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

8

Адирбаева А.

Юк 18-4

17.02.2021ж

Студенттерді өз мемлекетіне жауапкершілікпен қарау және әділдікке тәрбиелеу. Патриоттық тәрбие қалыптасу тақырыбына тәрбие сағатын өту (онлайн)

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

9

Әбдімәжит Қ.

Юк 20-1

10.03.2021ж

Короновирус туралы мағлұматтармен студенттерге таныстыру (онлайн)

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

10

Қашқынбекова Ұ.

Юк 20-1

5.04.2021ж

Короновирустың белгілерінен сақтану үшін тәрбие сағаты өтті (онлайн)

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

11

Мамраева А.

Юк 20-1

24.04.2021ж

1мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесіне арналған тәлімлерлік сабақ(онлайн)

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

12

Асилбекова Л.

Юк 17-2

15.11.2020

Бітіруші курс студенттері үшін Бос орындар жәрменкесі өтті

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

13

Медеубек З

Юр 17-3

15.11.2020

Бітіруші курс студенттері үшін Бос орындар жәрменкесі өтті

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

14

Мамраева А

Юк 17-2

15.11.2020

Бітіруші курс студенттері үшін Бос орындар жәрменкесі өтті

Узденова И.Д.Асилбекова Л.Р. Құралбаева Ш. Мамраева А. Абдухаимова А.

      

Қорытынды:

Мардан Сапарбаев институтында «Құқық» кафедрасы тарапынан «Тәуелсіздік деп соғады жүрегім» Апталық барысында желтоқсан  айының 14 жұлдызында «Құқық» кафедрасы, ұйымдастырды. Ашық тәрбиелік сағат онлайн түрде өтті, презентациялар ұсынылды, студенттер ыстық лебіздерін білдірді, құттықтауларын бейнероликтер арқылы жеткізді. Ашық тәрбиелік сағат кафедра меңгерушісі Узденова И.Д. және кафедра оқытушыларымен бірге бағаланды. Ашық сабақ материалдары мен суреттері институт сайтына жүктелінді. Сонымен қатар тәрбие жұмысы  жоспар бойынша толығымен орындалды.

       

 

 

 

2021 жылы 29 қантарда өткен «Медиация негіздері» атты тренинг институт шеңберінде өткізілді, арнайы жобасы аясында «Құқықтану» мамандығы студенттеріне сертификат табысталды. Онда: медиация саласында кызмет жасап жүрген қызметкерлермен кездесу және түсініктеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Б

 1.  

бас Мамандық студенттерінің  тәрбие, білім, төлемақы  және тәлімгерлердің  жылдық   жоспарларында  қарастырылған басқа да мәселелері  бойынша  жарты жылдық есептері тыңдалды. Барлық тәрбие сағат онлайн түрде өткізілді.

2 – наурыз  2020  жылы  факультет деканы,  кафедра  оқытушыларының қатысуымен  институттың   № 330  аудиториясында сағ. 15-00-де «Құқықтану» мамандығының 1- курс студенттерінің қатысуымен  Алғыс айту мерекесіне орай салтанатты біріңғай тәлімгерлік сағаты өткізілді.

факультет деканы А.А. Абдикеримова, студенттерді көктем мерекесімен, Алғыс айту мерекесімен құттықтады. 1-курс студенті  1-курс студенті Алтаев Ерик «Отаным-Алтын тұғырым, ризамын мен саған» атты патриоттық тақырыпта баяндама-презентациямен таныстырды. Соңында 1-курс студенттері  «Мен Қазақпын» әнін шырқап, бірыңғай тәлімгерлік сағатын аяқтады.

8-наурыз  Халықаралық  әйелдер  мерекесіне  орай  тәлімгерлік сағаттар өткізілді. Студенттер тарапынан  мерекелік онлайн іс-шаралар ұйымдастырылды. 1-3 курс  жігіттері  онлайн түрде қыздарға арнап өлең оқып, құттықтау сөз сөйледі.

Наурыз айының ортасынан бастап оқу процесі  онлайн тәртібіне көшуге байланысты келесі іс шаралар орлайн тәртібінде өткізілді.

Сәуір айында Абайдың қара сөздерін оқудан және өлеңдерін жатқа оқудан студенттер арасында мүшайра өткізілді. Іс шараға 1-курс студенттері қатысты. Ұйымдастырушы  Бейдиева А.Н.

Ойшыл,философ, социолог шығыс ғалымы  Әбу Насыр Әл-Фарабидың 1150 жылдығына арналған «Әділеттілік-адамның рухани арқауы» атты іс-шарада 2-курс студенттері Әл-Фарабидің трактаттарынан үзінділер оқыды. Іс-шараның электронды нұсқасы ватсап желісі арқылы көріп тамашалауға ұсынылды. Ұйымдастырушы Абдухаимова Алтынай.

Сонымен қатар кесте бойынша тәлімгерлік сағаттар да вебекс немесе зум бағдарламалары арқылы онлайн тәртіпте өткізілді.

«Құқықтану» кафедрасы топ тәлімгерлерінің студенттермен ҚР Мемлекеттік рәміздеріне деген құрметті қалыптастыру,  Кәмелетке толмаған жастар арасындағы заң бұзушылықтың алдын алу және Әнұран авторы Ш.Қалдаяқовтың 90 жылдық мерейтойына арналған іс-шараларды өткізу жоспарына сәйкес төмендегідей іс- шаралар жыл бойында өткізілді.

27 сәуір айында 2021 ж аға куратор Асилбекова Л.Р. ұйымдастыруымен ЮК 20-1,2 топтар катысып, «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары» аясында  факультет деңгейде мәдени – сауықтыру іс-шарасы мен қойылымдар өткізілді.

 

 

Жетім, жартылай жетім әлеуметтік жағдайы төмен және көпбалалы отбасынан шыққан студенттерге әлеуметтік көмек көрсету іс-шарасы Сәуір айында  Институттың қайырымдылық іс-шараларды өткізу кестесіне сәйкес Төлеби ауданында орналасқан «Көксәйек» мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиеленетін мектебіне Құқықтану кафедрасының оқытушылары мен студенттері ұйымдастыруым және рамазан айында тәрбиеленуші балаларға сыйлықтар үлестіріп жіберілді.

ІV. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, жастар арасында келеңсіз оқиғалардың алдын-алу, құқықтық тәрбие мәселелері

 1. «Бірінші курстан екінші курсқа ауысу ережелері» тақырыбында баяндаманы оқыды.
 2. 17.09.2020 жылы 1 курс топ тәлімгерлері 1 курс студенттеріне анықтама-жолсілтеушілер таратылды. Онда Мардан Сапарбаев институты кредиттік оқыту  технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру, білім беру траекториясын таңдау, оқу пәніне жазылу тәртібі, «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі туралы, білім алушының құқықтары мен міндеттері қарастырылған.
 3.   24.10.2020 «1 қазан – Халықаралық туризм күніне» орай ЮК 20-1,2 тобының кураторлары Мамраева А., Абдимажит К. баяндама дайындап, топ студенттерімен талқыланды.
 4.   23.10.2020 студенттердің сабаққа қатысуы мен үлгерімі, спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, студенттердің оқу ғимаратындағы тәртібі мен киіну мәдениеті тақырыбында тәлімгерлік сағат  ЮК 20-1,2 топтарында жүргізілді.
 5.   Қазан айында барлық академиялық топ мәжілістерінде студенттердің рейтинг корытындылары талкыланады, оку жылы бойында студенттер үшін ғылыми кітапханаларда жұмыс әдістемесі бойынша кеңестер (тақырып бойынша әдебиеттер іздеу, библиография жасау), каталог және т.б.ұйымдастырылады, студенттерге пән бойынша ғылыми, ақпараттык, көркем әдебиеттерді іздеп табуға көмек көрсетілді. Студенттермен олардың тұлғалық ерекшеліктерін анықтау мақсатында жеке әңгімелелер өткізілді;
 6.   09.11.2020 «Академик Мардан Сапарбаевтың өмірі және еңбек жолымен студенттерді таныстыру» тақырыбында Юк-19-1 тобында Куралбаева Ш. жүргізді.
 7. Студенттер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және құқықтық тәрбие беру мақсатында «Шылым тартудың қарсы күніне»  байланысты баяндаманы Юк-18-1 тобында Базарбаева А.. оқыды.
 8. Топ тәлімгері Республика облыс, аудан көлеміндегі қоғамдық- саяси жаңалыктарды саралап, өз ойларын жеткізу мақсатында тәрбие сағаттарын үнемі өткізіліп отырылды;
 9. Кітапхана мен бірлесе отырып құқық қорғау саласы, теологтардың қатысуымен діни экстремизм мен терроризмге қарсы түсіндіру жұмысын ұйымдастыру мақсатында «Діни экстремизм – бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіп» Zoom платформасы арқылы өткізілді.
 10. Шымкент қаласының «Шымкент жастары » мен қалалық мешіт имамымен институт ұжымы және студент жастары кездесті. Діни экстремизм түсінігі, өзге діни ағымдар, ислами тәрбие, заңмен тыйым салынған діни ұйымдармен секталық бірлестіктер және хиджаб мәселесі жайында сөз болды;

12 Сәләфи дінге Zoom бағдарламасы арқылы арнайы ашық тәрбие сабақтар өтілді және талқыланып деректі филімдер көрсетілді.

 1. Терроризм және діни экстремизмге қарсы әрекеттер жайында «Діни экстремизм – бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіп» Zoom бағдарламасы арқылы өткiзілді және барлық топтарда Zoom бағдарламасы арқылы тәрбие сағаттары өтілуін қатаң түрде қадағаланды.
 2. “Имандылық тәрбиесі- өзекті мәселе” тақырыбында Zoom бағдарламасы арқылы кураторлық сағаттардың ұйымдастырылуы мен өткізіуіне бақылау жасалынды;

 «Студенттерге адамгершілік тәрбие берудегі отбасы мен ЖОО-ның ролі»тақырыптары бойынша  дебат сабағы институт кафедралар арасында студеттер сайысқа қатысты

 

 1. «Менің өмірімдегі өнердің орны», «Студенттерге адамгершілік тәрбие берудегі отбасы мен ЖОО-ның ролі», «Студент бос уақытын ұтымды пайдалану», «Қазақ халқының салт-дәстүрлері», «Шешендік өнер», «Шымкент менің сүйікті қалам», «Тәрбие-отбасынан басталады» тақырыптары бойынша жыл бойы дебаттар, дөңгелек столдар, семинарлар мен тәлімгерлік сағаттар өткізіліп, тәлімгерлік журналдарға тіркелеген
 2. «Сәлем, Жаңа жыл!» атты жастардың жаңа жылдық Zoom бағдарламасы арқылы ұйымдастырылып қызықты өткізді.
 3. Топ тәлімгерлері студенттердің ата-аналарымен тығыз байланыс орнатып, студенттердің сабаққа қатысуы, төлем ақылары, қадағаланды
 1. II жарты жылдықта 2021жылдың 9 ақпан күні Қазақстан Республикасында қазіргі кезде орын алып жатқан жағдайға байланысты «Құқық» кафедрасының ұйымдастыруымен «Жемқорлық және адалдық алаңы» атты мәдени іс-шара өткізілді. Іс-шараның мақсаты: келер және болашақ ұрпақты адал жолға үйрету, тәрбиелеу. Жемқорлықтың қандай жолға апаратынын түсіндіру. Іс-шара мәдени және дебат түрінде болды. Іс-шара Қазақстан Республикасының әнұранымен ашылып, тақырыпқа сай слайдтар, презентациялар мен бейнероликтер көрсетілді.

     Студенттер арасында пікірталас пен ой толғау болды. Соған байланысты әділ қазы алқалары: «Гуманитарлық» факультетінің аға оқытушысы Қаныбеков Адилбек Шиленбаевич пен гуманитарлық факультетінің декан орынбасары Толеутай Светлана Анатольевна өз ойларын айтып, бағаларын берді Іс-шараға қатысқан студенттер жақсы ат салысқан үшін екі топтағы топ басшылары мен жүргізушілер мадақтамамен марапатталды.

 1. Саяси ақпаратпен қамтамасыз ету. Ақпараттық пікір алмасу

           Құқықтану кафедрасы мен бірлесе отырып кафедра оқытушысы Каныбеков А. Ұйымдастыруымен Отырар телекомпаниясымен сұхбат берілді.

 1. Суденттерді отан сүйгіштік рухта тәрбиелеу мақсатындағы іс-шаралар

    

           Барлық топ тәлімгерлері оның ішінде оқытушы Мамраева А  «Менің болашақ мамандығым», «Болашақтың маманы – бәсекеге қабілетті маман», және т.б. тақырыптар бойынша семинарлар, дебаттар, диспуттар, тәлімгерлік сағаттар  Zoom бағдарламасы арқылы өткізді.

 

 

 

 

 

VII. Мерекелерге байланысты институт қабырғасында өткізілген іс-шаралар (онлайн)

 

   2.12.2020 жылы кафедраның ұйымдастыруымен 1 Желтоқсан тұңғыш Президент күніне орай «Ел таңдаған Елбасы» тақырыбына ЮК 19-1 тобының студенттерімен тәрбиелік іс-шара онлайн – жүйеде Zoom Платформасы арқылы өтті. Топ студенттері Елбасымызды құттықтап, ыстық лебіздерін білдіріді және де презентация мен бейнероликтерін ұсынды.

 

 

        

 

 

 

 

2020-2021 оқу жылының екінші жарты жылдығындағы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша үлгерімі «өте жақсы», қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын, әлеуметтік жағдайы төмен, тұл жетім, мүгедек және институттың намысын әр түрлі деңгейдегі жарыстарда қорғап жүрген студенттерге оқудың төлем ақысынан жеңілдіктер

Тобы

Аты жөні

Себебі

1

ЮР 18-3

Ахметжанов Бексұлтан Равиұлы

Әкім жолдамасы

2

ЮК19-1

Сеил Ерлан Нұрланұлы

Әлеуметтік қолдау комиссиясының шешімі негізінде,жартылай жетім

3

ЮК18-2

Талғатұлы Ердаулет

Тұл жетім

4

ЮР 18-3

Ахметжанов  Жансұлтан Равиұлы

 Тұл жетім

5

 ЮК18-4

Шоланбаев Едіге Болысбекұлы

 Тұл жетім

2020-2021   оқу жылының екінші жарты жылдығындағы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша үлгерімі «өте жақсы» көрсеткішпен  көрсетілген төмендегі студенттерді «Мардан Сапарбаев» атындағы шәкіртақыға ұсынамыз:

1.Джамаладинова Зере ЮК19-1 тобы

2020-2021 оқу жылының екінші жарты жылдығындағы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша үлгерімі «өте жақсы», қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын, әр түрлі деңгейдегі жарыстарда қорғап жүрген студенттерге Президенттік шәкіртақы ұсынылсын:

 1. Әшірова Аружан Жәнәділқызы ЮК18-1
 2. Түгелбай Сымбат Акмалханқызы ЮК19-1
 3. Жауынбаева Аружан Қонысбекқызы ЮК 19-3

2020-2021 оқу  жылының «Құқық» кафедрасы бойынша жеңілдікке ұсынылған төмендегі студенттер :

 

Көктемгі сессияны онлайн  тапсыру үшін дайындық жұмыстары, студенттердің фотоларын жинап тіркеу кеңсесіне өткізу, онлайн сессия тапсыруға техникалық жағынан аз қамтылған студенттердің  тізімін  анықтап ұсыну, «Оңай» жол жүру картасын алу үшін студенттердің мәліметін деканатқа жинап тапсыру, төлемақы төлеуге байланысты мәселелерді  қамту, ата-аналармен жұмыс сияқты тәлімгерлік жұмыстар өз деңгейінде атқарылды. Бітіруші топтардың студенттерінен  мәліметтер жинап портфолио өткізілді.

Барлық топтың тәлімгерлері  оқу жылында атқарылған тәлімгерлік жұмыстары туралы жылдық есеп берді.

Кафедра төменде халықаралық шарттар бойынша студенттер мен оқытушыларды академиялық Санкт-Петербург заң институтымен, сондай-ақ Жалал-Абадским мемлекеттік университеті.

Практика базасы студенттері үшін ұзақ мерзімді келісім-шарт болып табылады: Прокуратура Түркістан облысының әділет Департаменті Шымкент қаласының ішкі істер Департаменті Түркістан облысының және Шымкент қаласының Нотариалдық палатасы, Шымкент қаласы, Шымкент қалалық адвокаттар алқасы.

Сонымен қатар, студенттер ОП “Құқық” сайысына қатысып, “Жалпы медиация. Отбасылық медиация” курстарын өтеді Орталығында кәсіби сертификаттау мүмкіндік береді, өз кезегінде, жұмыс ретінде кәсіби медиатор университетті бітіргеннен кейін.