Процесс карталары

КП – 01-21 Стратегиялық жоспарлау және жедел басқару

КП-02-21 менеджмент жүйесі сапасының мониторингі және талдау

КП-03-21 оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

КП-04-21 ғылыми жұмысты және халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру

КП-05 – 21 әлеуметтік-тәрбие жұмысын ұйымдастыру

КП-06-21 персоналмен Қамтамасыз Ету

КП-07-21 Кітапхана ісі

КП-08-21 Әкімшілік-шаруашылық қызметті басқару

КП-09-21 СҚКО қызметі