6В01704 Қазақ тілі мен әдебиеті

БББ-ның аты мен шифры: 6В01704 Қазақ тілі мен әдебиеті

БББ-ның мақсаты: педагогикалық үдерісті сапалы ұйымдастыру мен басқару дағдыларын, оқытудың жаңа инновациялық технологияларын  меңгерген қазақ тілі мен әдебиеті саласында толыққанды және сапалы кәсіптік білімі бар мұғалімдер даярлау

Бітіруші түлектің кәсіби қызмет саласы:

– қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі

– іс қағаздарын жүргізуші

– тілші-әдебиетші

– әдеби кеңесші

– кіші ғылыми қызметкер

– ұйымдастырушы-басқарушы

БББның бірегейлігі: қазақ әдебиеті мен лингвистикасының әртүрлі салаларына, қазіргі қазақ тілі мен әдебиетінің даму тарихына, қазақ халқының ұлттық құндылықтарына еркін бағдарланған озық  әдістемелерді меңгерген мамандарды даярлауға бағытталған.