“Құқық” кафедрасының Профессор-оқытушы құрамы Әл-Фараби атындағы ҚАЗҰУ-нде “Құқық” БББ-ның әр саласы бойынша біліктілік артырудан өтті. Мерзімі 72 сағат құрады.

04.01.2023-17.01.2023 аралығы ОАИУ “Құқық” кафедрасының Профессор -оқытушы құрамы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нде қылмыстық құқық, қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы жанындағы заң кадрларын қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығында “Құқық” БББ-ның әр саласы бойынша біліктілікті арттырудан өтіп, сертификаттар табысталды.
Мерзімі 72 сағат құрады.

Сертификаттар

Share this Post