По программе академической мобильности (ППС ЦАИУ) в онлайн формате с применением дистанционных технологий обучения.

ОАИУ және Қырғыз Республикасы, Б.Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университетімен келісім-шарт негізінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде 2021-2022 оқу жылының    ІІ семестрінде «Экономика» кафедрасының оқытушылары э.ғ.д., профессор Куралбаева Алма, э.ғ.д., доцент Исахметова Айнаш, э.ғ.к., аға оқытушы Абилгазиева Жанат академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы онлайн форматта сабақ өтуге жіберілді.

Share this Post