По программе академической мобильности (ППС) в онлайн формате с применением дистанционных технологий обучения.

ОАИУ және Б.Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университетімен (Қырғыз Республикасы) келісім-шарт негізінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде 2021-2022 оқу жылының ІІ семестрінде «Экономика» кафедрасына э.ғ.д., профессор Карбекова Азиза, э.ғ.д., профессор Аскарова Айнура, э.ғ.к., доцент Мамыралиева Айнагул, аға оқытушы Мусакулов Нурбек және Шымкент университетінен (Шымкент қ., Қазақстан) магистр оқытушы Турсынкулова Замзагульді академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы, онлайн форматта сабақтар өткізуге қабылданды.


Share this Post