Гуманитарлық

Факультет туралы қысқаша ақпарат
Орталық Азия Инновациялық университетінің гуманитарлық факультеті келесі білім беру бағдарламалары бойынша бакалавр – түлектерді дайындауда:
6в04203-Құқықтану
6В04103-экономика, қаржы, банк және сақтандыру ісі
6в11102-Туризм
6в02101-Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн
6в04132-мемлекеттік және жергілікті басқару
6в06102-Ақпараттық жүйелер
6в04102-Аудит және салық салу
6в01501-Информатика мұғалімдерін даярлау
6в04202-Кеден ісі
Факультетте жұмыс істейді:
Профессор-2
Доцент — 10
Ғылым докторлары-2
PhD Докторы-2
Ғылым кандидаттары-27
Аға оқытушылар-23
Магистр-33
Оқытушылар — 63
Факультетте «Эрудит», «Жас экономист» үйірмелері жұмыс істейді, факультет кеңесі және старостат құрамына 1,2,3 курстың 31 судент — белсенділері кіреді.
Старостат қызметінің негізгі міндеттері — студенттерді басқару шешімдері мен оқу үрдісіндегі өзгерістер туралы ақпараттандыру, оқу қызметін үйлестіру