Қызмет ережелері

ПД-01-21 ішкі тәртіп туралы ереже


ПД-02-21 академиялық топтардың кураторы туралы ереже


ПД-03-21 шарттық негізде оқитын студенттер үшін жеңілдіктер мен стипендиялар туралы ереже


ПД-04-21 модульдік білім беру бағдарламасы туралы ереже


ПД-06-21 оқу жүктемесі және оқытушылық жұмыс туралы ереже


ПД-07-21 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша бакалавриатта оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже


ПД-08-21 қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚБТ)қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже


ПД-09-21 білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің академиялық адалдығы туралы ереже


ПД-10-21 эдвайзерлердің қызметі туралы ереже


ПД-11-21 білім алушылардың академиялық ұтқырлығы туралы ереже


ПД-12-21 оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру туралы ереже


ПД-13-21 дипломдық жұмыс (жоба)туралы ереже


ПД-14-21 оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау және басып шығару тәртібі туралы ереже


ПД-15-21 элективті пәндер каталогы туралы ереже


ПД-16-21 студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ереже (СӨЖ және СОӨЖ)


ПД-17-21 кафедра қызметін бағалау туралы ереже


ПД-18-21 түлектерді жұмысқа орналастыру туралы ереже


ПД-19-21 студенттерге, түлектер мен жұмыс берушілерге сауалнама жүргізу арқылы оқу үдерісінің сапасына мониторинг жүргізу туралы ереже


ПД-20-21 тәуекелдерді басқару туралы ереже


ПД-21-21 ықтимал тәуекелдерді бағалау


ПД-22-21 білім беру сапасына мониторинг жүргізу туралы ереже


ПД-23-21 сапа кепілдігінің ЖОО ішіндегі жүйесі туралы ереже


ПД-24-21 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ереже


ПД-34-21 жас ғалымдар кеңесі туралы ереже


ПД-24-40 Халықаралық ынтымақтастық туралы ереже


ПД-24-41 студенттердің пәндік олимпиадаларын және ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу ережелері


ПД-25-21 профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлығы туралы ереже


ПД-26-21 еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру (сыйлықақы беру)туралы ереже


ПД-27-21 профессор-оқытушылар құрамының рейтингін бағалау және «Жылдың үздік оқытушысы»конкурсын өткізу туралы ереже


ПД-28-21 Ресми сайт туралы ереже


ПД-29-21 бейнедәрістер жасау жөніндегі Ереже


ПД-30-21 жұмыстарды бірегейлігіне тексеру


ПД-31-21 ақпаратты басқару стратегиясы


ПД-32-21 кәсіптік бағдар беру жұмысы туралы ереже


ПД-33-21 пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ереже


ПД-34-21 персонал туралы ереже


ПД-35-21 қоғамды ақпараттандыру туралы ереже


ПД-36-21 қызметкерлер мен білім алушылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және қорғау туралы ереже


ПД-37-21 пәндерді қайта есепке алу және қайта аттестаттау тәртібі туралы ереже


ПД — 38-21 қосымша формальды және бейресми оқыту нәтижелерін тану туралы ереже

ПД-39-21  Лауазымдар мен ғылыми атақтар беру туралы ереже

ПД-40-21 Оқу процесінде жаппай ашық онлайн курстарды ұйымдастыру және пайдалану туралы ереже

ПД-50-21 ОАИУ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЛАУАЗЫМЫ МЕН БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ