Қызмет ережелері

ПД-01-21 ішкі тәртіп туралы ереже
ПД-02-21 академиялық топтардың кураторы туралы ереже
ПД-03-21 шарттық негізде оқитын студенттер үшін жеңілдіктер мен стипендиялар туралы ереже
ПД-04-21 модульдік білім беру бағдарламасы туралы ереже
ПД-05-21 модульдік білім беру бағдарламасына сараптама жүргізу туралы ереже
ПД-06-21 оқу жүктемесі және оқытушылық жұмыс туралы ереже
ПД-07-21 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша бакалавриатта оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже
ПД-08-21 қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚБТ)қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже
ПД-09-21 білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің академиялық адалдығы туралы ереже
ПД-10-21 эдвайзерлердің қызметі туралы ереже
ПД-11-21 білім алушылардың академиялық ұтқырлығы туралы ереже
ПД-12-21 оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру туралы ереже
ПД-13-21 дипломдық жұмыс (жоба)туралы ереже
ПД-14-21 оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау және басып шығару тәртібі туралы ереже
ПД-15-21 элективті пәндер каталогы туралы ереже
ПД-16-21 студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру туралы ереже (СӨЖ және СОӨЖ)
ПД-17-21 кафедра қызметін бағалау туралы ереже
ПД-18-21 түлектерді жұмысқа орналастыру туралы ереже
ПД-19-21 студенттерге, түлектер мен жұмыс берушілерге сауалнама жүргізу арқылы оқу үдерісінің сапасына мониторинг жүргізу туралы ереже
ПД-20-21 тәуекелдерді басқару туралы ереже
ПД-21-21 ықтимал тәуекелдерді бағалау
ПД-22-21 білім беру сапасына мониторинг жүргізу туралы ереже
ПД-23-21 сапа кепілдігінің ЖОО ішіндегі жүйесі туралы ереже
ПД-24-21 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ереже
ПД-24-38 жас ғалымдар кеңесі туралы ереже
ПД-24-39 Орталық Азия Инновациялық университетінің ғылыми атақтарын беру туралы ереже
ПД-24-40 Халықаралық ынтымақтастық туралы ереже
ПД-24-41 студенттердің пәндік олимпиадаларын және ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу ережелері
ПД-25-21 профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлығы туралы ереже
ПД-26-21 еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру (сыйлықақы беру)туралы ереже
ПД-27-21 профессор-оқытушылар құрамының рейтингін бағалау және «Жылдың үздік оқытушысы»конкурсын өткізу туралы ереже
ПД-28-21 Ресми сайт туралы ереже
ПД-29-21 бейнедәрістер жасау жөніндегі Ереже
ПД-30-21 жұмыстарды бірегейлігіне тексеру
ПД-31-21 ақпаратты басқару стратегиясы
ПД-32-21 кәсіптік бағдар беру жұмысы туралы ереже
ПД-33-21 пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ереже
ПД-34-21 персонал туралы ереже
ПД-35-21 қоғамды ақпараттандыру туралы ереже
ПД-36-21 қызметкерлер мен білім алушылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және қорғау туралы ереже
ПД-37-21 пәндерді қайта есепке алу және қайта аттестаттау тәртібі туралы ереже
ПД — 38-21 қосымша формальды және бейресми оқыту нәтижелерін тану туралы ереже