Тестілеу орталығы

                 Тестілеу орталығы құрылымдық бөлімше болып табылады және Офис-тіркеуші құрамына кіреді. Оқытуды басқарудың автоматтандырылған жүйесін (АБЖЖ) пайдалана отырып тестілеу бөлімі студенттердің емтихан сессиясының және ректорлық бақылаудың электрондық кестесін жасайды, емтихан сессиясы кезеңінде студенттерді компьютерлік тестілеуді ұйымдастырады және өткізеді, студенттердің академиялық берешектерін қабылдайды, студенттерге электрондық сараптама жүргізеді.
Тестілеу бөлімінің негізгі міндеттері:
* АБАЖ-да электрондық тест материалдарын қолдану процесінде бірыңғай ғылыми-әдістемелік және ғылыми-техникалық (бағдарламалық) қатынастарды қамтамасыз ету;
* студенттерді оқыту сапасын тексеру мақсатында-электрондық компьютерлік тестілеу көмегімен ағымдағы, аралық және қорытынды емтихандарды ұйымдастыру және өткізу.
* электрондық тестілеу технологиясы бойынша басқа мекемелермен және ұйымдармен іскерлік қарым-қатынас