Басқару және қаржы

Камалов Ахмет Алиходжаевич 

«Басқару және қаржы» кафедрасының меңгерушісі

Экономика ғылымдарының кандидаты

Тел: 8-778-536-20-22; 

Пошта: arkhimed65@mail.ru;

Мекен-жайы: Шымкент қ-сы, Байтұрсынова көшесі, 80а, 416 каб.;

Жұмыс уақыты: 09-00 – 18.00

Кафедраның ОҚП құрамы кәсіби шеберлікті дамыту, оқытушыларды білім алушылардың жаңа рөлі мен құқықтары туралы, Студенттік орталықтандырумен оқыту қағидалары туралы хабардар ету үшін үздіксіз біліктілікті арттырудан өтеді.
Профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру шеңберінде инновациялық технологияларды, оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін зерделеу уақыттың сын-қатеріне айналды. Барлық оқытушылар жыл сайын ақпараттық технологияларды қолдану әдістерін жетілдіру бойынша семинарлар мен практикалық тренингтерге қатысады.
Кафедраның қызметі білім беру қызметін лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
2020-2021 оқу жылында ғылыми атақтары мен дәрежелері бар кафедра оқытушыларының саны профессорлық-оқытушылық құрамның жалпы санының пайыздық арақатынаста 60% — ын құрайды.
«Басқару және қаржы» кафедрасының кадрлық саясаты қызметкерлердің ғылыми әлеуетін жүйелі түрде арттыруға бағытталған. Педагогикалық, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстарын жүргізеді, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына басшылық жасайды және өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

Кафедра мамандықтары:

 1. 6В04101 – «Экономика»

 2. 6В04102  – «Есеп және аудит

 3. 6В04104  – «Қаржы»

 4. 6В01105- Мемлекеттік және жергілікті басқару

 5. 6М050600- Экономика бойынша магистрлар даярланады

 6. 7М04101-Экономика

Үйірмелер:

Жас бухгалтер, Қаржыгер, Жас экономист

Кафедраның сипаттамасы

6В04101 – Экономика мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар:


жетік білуі керек:
 мемлекеттік тілді сауатты және жетік білуі, орыс және шетел тілінде сөйлеуді, экономиканың дамуы жөнінде білімінің жоғарғы жалпы деңгейін игеру, басқарудың коммерциялық, қаржылық, әкімшілік функцияларын, ситуациялық талдауды және ситуациялық басқаруды өткізу нарығын талдауды, басқарудың экономикалық әдістерін (соның ішінде коммерциялық есеп айырысу, қаржылық саясаттың қалыптасуы, ұйымды басқарудың бағдарламалық-мақсатты әдістерін) математикалық талдаудың әдістерін, экономикалық үрдістердің формализациясы мен модельдеуді, экономикалық жобаларды бағалауды, экономикалық проблемаларды зерттеуге деген шығармашылық бағытты, өзіндік оқыту қабілеттерін және зерттеудің қазіргі әдістерін, бітірушіге тұрақты түрде өзінің ғылыми және кәсіптік деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін ақпаратты сақтау, жинақтау, өңдеу және талдаудың қазіргі компьютерлік технологиясын игеру.

«Қаржы» және «Есеп және аудит» мамандықтары елдің экономикалық жүйесінде маңызды орын алады, өйткені қаржы, есеп және аудит бакалаврының қызметінің аясы қаржыны ұйымдастыру мен басқару, бухгалтерлік есеп қағидаларын, салалық қаржылық есептерін, басқару есептерін, ұлттық шоттар жүйелерін, аудиттарын, ақша-несие және фискальды саясатты, микро және макро деңгейде жүргізу. Осы кәсіптің бакалаврлары компанияның қаржылық жағдайына талдауды жүргізулері, кірістерді арттыру, шығындарды азайтуды қамтамасыз ету керек, сонымен қатар басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық іс-әрекеттерді барлық меншік нысанындағы кәсіпорындарында және қызмет сферасында, қаржы органдарында, сақтандыру және банктік ұйымдарда қызметтің кең түрін жүзеге асырады.

Экономика магистратура-6М050600

1.Мамандықтың жалпы сипаттамасы. алықаралық гуманитарлық техникалық университетінің «Экономика» кафедрасы алдағы уақытта магистранттарды экономика мамандығы бойынша даярлауды жүзеге асырады, яғни 6М050600 – «Экономика» мамандығына сәйкес 03.02.2010 жылы бекітілген лицензия нөмірі АБ №0137473. Бұл мамандықты ашуды қажет деп шешкен себебі, ЖОО –да екі деңгейлі жүйемен оқыту және арнайы мамандарды даярлауға жағдай жасау болып табылған, сол сияқты нарықтық экономика аясында аудандарға сапалы мамандар қажет болған және Қазақстандағы бәсекелестік арта түскен.
Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру кредиттік технологияға сәйкес іске асырылады, яғни Мемлекеттік Стандарт талаптарына сәйкес ҚР 2008 жылы бекіткен 7.09.020 – бойынша «Магистратура» мамандығы, 6М050600 -«Экономика» мамандығы бекітіліп, білім Министрлігі бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым     Министрлігінің 2008 жылы 31 желтоқсанда №677 бұйрығы бойынша енгізілген. Магистратура бөлімінде 2020-2021 оқу жылдарына арналған 1-ші курстарда -2, 2-ші курстарда -91 магистранттар сапалы білім алуда. Жалпы саны – 93 адам. Кадрларды даярлау мақсатында магистранттарды ғылыми және педагогикалық бағытта оқыту, машықтандыру және жоғары білімді игерту, демек жоғары оқудан кейінгі білім мен ғылыми-зерттеу секторы болып табылады.
Осы мамандыққа берілген барлық дәріс түрлері тек мемлекеттік тілде ғана жүргізіледі.

«Басқару және қаржы» кафедрасында оқытылатын білім беру бағдарламалары:

 1. 6В04105 — «Экономика»
 2. 6В04106 «Есеп және аудит»
 3. 6В04107- «Қаржы»
 4. 6В04104 — «Мемлекеттік және жергілікті басқару».
 5. 6В011102 — «Туризм»
 6. 7М04101-«Экономика»

Білім беру бағдарламасын  бойынша 6В04106 «Есеп және аудит» бакалавры  академиялық дәрежесі беріледі.

Күндізгі оқу түрі – 4жыл

Қысқартылған оқу түрі (колледжден кейін) – 3 жыл

Жеделдетілген оқу түрі (ЖОО-дан кейін) – 2 жыл

 Сабақтар мемлекеттік тілде жүргізіледі  

 Қазіргі уақытта бухгалтер білім беру бағдарламасын  бойынша сипатамасы   – экономика мен қаржы саласындағы сұранысы жоғары кәсіптердің бірі. Есеп және аудит саласындағы бакалаврларды оқыту бухгалтерлік есеп пен есептілік аясындағы ақпараттардың қалыптасуының нақты қағидалары мен ережелерін түсінетін, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік аудитін жүргізудің заманауи дағдыларын меңгерген білікті бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауға бағытталған.

    Кәсіби қызмет саласы мыналарды қамтиды. Өнердірістік кәсіпорындармен, фирмаларда,салық комитетінде  статистика агетігінде, банк жүйесінде экономикалық, ұйымдастыру- басқару қызметінде, бухгалтер, аудитор лауазымды   қызмет атқарады.

Білім беру бағдарламасын  бойынша 6В04107-«Қаржы» бакалавры    академиялық дәрежесі беріледі.

Күндізгі оқу түрі – 4жыл

Қысқартылған оқу түрі (колледжден кейін) – 3 жыл

Жеделдетілген оқу түрі (ЖОО-дан кейін) – 2 жыл

Білім беру бағдарламасының түлектері меншіктің барлық нысанындағы және қызмет саласындағы экономиканың қаржы және нақты секторларының компанияларында, қаржы органдарында, сақтандыру ұйымдарында, банктерде, инвестициялық компанияларда кәсіби, талдамалық және консультациялық қызметті жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет саласында мыналарды қамтиды. ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері, экономист, депозиттік операцияларды талдау,  қаржы саласы, экономикалық және бюджеті жоспарлау басқармасы , мемлекеттік  салық комитеті,  банк саласындада, сақтандыру ұйымдарында, мемлекеттік кіріс департаменттерінде, және әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда қызмет ете алады.

Білім беру бағдарламасын  бойынша 6В04105-  «Экономика»  бакалавры    академиялық дәрежесі беріледі.

Күндізгі оқу түрі – 4жыл

Қысқартылған оқу түрі (колледжден кейін) – 3 жыл

Жеделдетілген оқу түрі (ЖОО-дан кейін) – 2 жыл

Экономист-материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын оңтайлы пайдалану арқылы түпкі нәтижелерге қол жеткізу үшін жұмыстың жаңа түрлерін өндіру, өнімнің сапасы мен даму тиімділігін және кірістілігін арттыруға бағытталған кәсіпорынның, шаруашылық қызметін жүзеге асыру бойынша мамандарды дайындау.

   Кәсіби қызмет саласында  мыналарды қамтиды. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Банк саласында , ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтерінде ,  кіріс департаменттерінде, экономист,банк саласында, экономикалық және бюджеті жоспарлау басқармасы,компаниялар мен мекемелерде, министрлік және мемлекеттік басқару органдарында .  қаржы саласында, ғылыми-зерттеу институттарында, сонымен қатар әлеуметтік салада да қызмет ете алады.

Білім беру бағдарламасын  бойынша   6В04104«Мемлекеттік және  жергілікті басқару » бакалавры  академиялық дәрежесі беріледі.

Күндізгі оқу түрі – 4жыл

Қысқартылған оқу түрі (колледжден кейін) – 3 жыл

Жеделдетілген оқу түрі (ЖОО-дан кейін) – 2 жыл

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасында салыстырмалы таяуда пайда болғанымен, жастар арасында жоғары беделге ие болды. Алайда, осындай танымалдылықтың құпиясы мемлекеттік қызметтің мәртебелілігімен ғана емес, сонымен қатар аталмыш дипломмен жеке меншік және мемлекеттік компанияларда басқарушылық лауазымға ие болуынан тұрады.

Кәсіби қызмет саласында мыналарды қамтиды. ҚР мемлекеттік органдарында ,мемлекеттік басқару органдары,жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мемлекеттік және муниципалдық кәсіпорындар мен мекемелер,азаматтық қоғам институттары,қоғамдық ұйымдар,коммерциялық емес және коммерциялық ұйымдар,халықаралық ұйымдар,ғылыми және білім беру ұйымдары,Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері, ,қаржы  саласы басқармасында , экономикалық және бюджеті жоспарлау басқармасы,экономикалық, стратегиялық, инвестициялық, ғылыми зерттеулердегі құрылымдар, ірі компаниялар мен мекемелер, министрлік және мемлекеттік басқару органдарында қызмет ете алады. 

Білім беру бағдарламасын  бойынша   6В011102   «Туризм» бакалавры    академиялық дәрежесі беріледі.

Күндізгі оқу түрі – 4жыл

Қысқартылған оқу түрі (колледжден кейін) – 3 жыл

Жеделдетілген  оқу түрі (ЖОО-дан кейін) – 2 жыл

Туризм» өзінің кәсіби қызметін туризм және қонақжайлылық индустриясы, құқықтық негіздері және мемлекеттік басқару саласында туристік білім беру, туристік-нұсқаушылық және экскурсиялық-өлкетану қызметі бағыты бойынша жүзеге асырады.

Кәсіби қызмет саласында мыналарды қамтиды.

— туризм саласына қатысты мемлекетті басқару ұйымдары (министрліктер, әкімшілік, аудандық құрылымдар);

—  туризм кәсібімен айналысатын мемлекеттік және жеке меншік компаниялар;

— турим бойынша кеңес беру компаниясы;

— маркетингтік туризм бойынша кәсіпорындар;

— туризмдік инфрақұрылым нысаны;

— туризмді дамыту мәселесімен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдар:

Қазақстанда туризмді дамыту келешегі мен мәселелері, қызметкерлердің менеджменті, маркетингтік зерттеулердің қағидалары, турситік кәсіпорындарды құрылымы, туристерді сақтандыру және туристік кәсіпорындарды лицензиялау бағытында.

Қ/сОқытушыңы
аты-жөні
ҚызметіҒылыми
 дәрежесі
Ғылыми
 атағы  
Академиялық
дәрежесі
Штат
бірлігі
Ескерту
1Камалов Ахмет АлиходжаевичКафедра меңгерушісіэ.ғ.к  1,5 
2Агабеков Абсаттар Юлдашевичаға оқытушыэ.ғ.к.     1,25 
3Жадигерова Гулшат Абдимуталиповнааға оқытушыэ.ғ.к.  1,5 
4Кудайбергенова Замира Утепбергеновнааға оқытушыэ.ғ.к  1,25 
5Иманбаев Алий  Асановичаға оқытушыэ.ғ.к.  1,5 
6Таскулова Гулия Маханбетовнадоцентэ.ғ.к.доцент 0,5 
7Ризаходжаев Абдуманнап  Абдумажипович аға оқытушыэ.ғ.к  0,5«Жеңіс Астана-2007» ЖШС  директорының м.а.
8Кокенова Айганым Турдыевна аға оқытушыэ.ғ.к.  0,5 
9Балабекова Дина Буркитбаевнааға оқытушыэ.ғ.к.  0,5 
10Таласов Муслим Жапаевичаға оқытушыэ.ғ.к.  0,25«Эко-Фарм» ЖШС  директоры
11Турдалиева Улжан Нуралиевнааға оқытушы  э.ғ.м.1,5 
12Жармаханбетов Нурали Сейдалиевичаға оқытушы  маман1,5 
13Камбаров  Бакытжан Кураловичаға оқытушы  маман1,5 
14Каукешова Роза Агзамовнааға оқытушы  э.ғ.м.1,25 
15Оралова Альмира Бегалиевнаоқытушы   э.ғ.м.1,25 
16Карсакова Гульбала Пердебаевнаоқытушы   э.ғ.м.1 
17Шитенова Айгерим Турганбаевнаоқытушы   э.ғ.м.1,25 
18Сартбаева Гулбахрам Пернебаевнаоқытушы  э.ғ.м.0,5 
19Қожасова Урзада Жолдасовнааға оқытушы   0,5«BASHPAY» ЖШС бас есепші
20Өтебекова Ботакөз Алмасқызыоқытушы   э.ғ.м.0,25 
21Ажибеков Бакытжан Аманхановичаға оқытушыа.ш.ғ.к.  0,25Оңтүстік- батыс мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ ЖШС ғылыми хатшысы
 Барлығы:    20 

«Бизнес» кафедрасының базасында студенттік ғылыми үйірме – «Жас экономист» жұмыс істейді. Студенттердің ғылыми үйірмелері студенттердің ғылыми белсенділіктің кеңеюіне және студенттердің бос уақытында немесе арнайы уақытында ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын қалыптастыруға бағытталған ғылыми жұмысының нысандарының бірі болып табылады.