Проректор по НИР ЦАИУ

Проректор по НИР ЦАИУ, Казанбаева Жанар Сапаргалиевна