Озенбаева Айгерим Тойлыбаевна-МЕДИАЦИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1 тақырып. Медиацияның  жалпы сипаттамасы  https://www.youtube.com/watch?v=-mJcEg4_GDk

2 тақырып. Медиацияның пайда болу тарихы https://www.youtube.com/watch?v=9edBqoYh1V8

3 тақырып. Жанжалдың теориялық негіздері https://www.youtube.com/watch?v=0aWiVHaoZGE

4 тақырып. Жанжалдың түрлері  https://www.youtube.com/watch?v=IaRlKEqAmIg

5 тақырып. Медиация —  жанжалды  шешудің баламалы жолы https://www.youtube.com/watch?v=4lc88bevAfY

6 тақырып. Азаматтық іс жүргіздегі делдалдық https://www.youtube.com/watch?v=WsUNPiTZQbI

7 тақырып. Медиация арқылы отбасылық, еңбек, экономикалық және басқа да қатынастардағы дауларды шешу ерекшеліктері https://www.youtube.com/watch?v=JITz3Giqa8c

8 тақырып. Қылмыстық іс жүргізудегі медиация    https://www.youtube.com/watch?v=1bekPZfZJDI

9 тақырып. Медиация құралдары және рәсімі  https://www.youtube.com/watch?v=zxy0TDQIFrM

10 тақырып. Медиатордың негізгі дағдылары (құзыреті) және пайдаланылатын медиация құралдары https://www.youtube.com/watch?v=6rL-lSMvX-8